ΚΑΤ
20/11/2017 Εφημερεύον:
Α' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
ΚΑΤ
Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές
- Νέες Διακηρύξεις
- Ιστορικό Διακηρύξεων 2012-2013
- Ιστορικό Διακηρύξεων 2014
- Διακηρύξεις 2015
- Διακηρύξεις 2016
- Διακηρύξεις 2016-1
- Νέες Διαβουλεύσεις
- Ιστορικό Διαβουλεύσεων
- Ανακοινώσεις Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών
- Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών
Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

 

Μέσω αυτού του συνδέσμου οι προμηθευτές των νοσοκομείων μπορούν να ενημερωθούν για Διαβουλεύσεις και Διακηρύξεις.

ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ TON ΑΡΙΘΜΟ Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone