ΚΑΤ
23/10/2017 Εφημερεύον:
Α' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Νοσοκομείο ΚΑΤ
ΚΑΤ
Νοσοκομείο ΚΑΤ
- Γραφείο Διοίκησης
- Οργανόγραμμα
- Δελτία Τύπου
- Ανακοινώσεις
- Ιστορικό
- Τμήμα Οικονομικό
   . Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
   . Οικονομικές Καταστάσεις
- Πληροφορική & Οργάνωση
- Τμήμα Προσωπικού
- Τμήμα Διατροφής
- Επιτροπές
- Εφημερίες
- Πρόσβαση
- Webmail
- Κοινωνική Εργασία
- Λίστα Χειρουργείου
Νοσοκομείο ΚΑΤ > Τμήμα Οικονομικό > Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

 

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού

 

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 6ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 5ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 4ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 3ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 2ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 1ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 9ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 8ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 7ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 6ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 5ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 4ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 3ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 2ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 1ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 9ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 8ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 7ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 6ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 5ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 4ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 3ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 2ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 1ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2014

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2014

 

 

Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone