ΚΑΤ
23/10/2017 Εφημερεύον:
Α' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Α' Χειρουργικός
ΚΑΤ
Α' Χειρουργικός
- Α Ορθοπαιδική
   . Γενικές Πληροφορίες
   . Ιστορικά & άλλα Στοιχεία
- Β ορθοπαιδική
- Γ Ορθοπαιδική
- Δ Ορθοπαιδική
- Ε Ορθοπαιδική
- ΣΤ Ορθοπαιδική
- Παιδοορθοπαιδική
- Άκρα χείρα μικροχειρουργική
- Αθλητικών Κακώσεων
- Πανεπιστημιακή
- Σκολίωση - Σπονδ. Στήλη
- Αναισθησιολογικό
Α' Χειρουργικός > Α Ορθοπαιδική > Γενικές Πληροφορίες

 

Ιατροί
Μπαλτόπουλος Παναγιώτης, Συντονιστής Διευθυντής
Κρασούλης Κωνσταντίνος, Διευθυντής
Κωστάκος Αθανάσιος, Διευθυντής
Χρυσικόπουλος Θεόδωρος, Διευθυντής
Κορρές Νεκτάριος, Διευθυντής
Γραμματεία
Τηλ. 2132086439
E-mail aorthosec@kat-hosp.gr
Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone