ΚΑΤ
20/7/2017 Εφημερεύον:
B' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Εργαστηριακός
ΚΑΤ
Εργαστηριακός
- Μικροβιολογικό
   . Γενικές Πληροφορίες
- Αιματολογικό
- Αιμοδοσία
- Ακτινοδιαγνωστικό
- Παθολογοανατομικό
- Κυτταρολογικό
- Βιοχημικό
Εργαστηριακός > Μικροβιολογικό > Γενικές Πληροφορίες

 

Ιατροί
Τσιπλάκου Σοφία, Διευθύντρια
Στυλιανάκης Αντώνιος, Επιμελητής Α
Παπαϊωάννου Βασιλική, Επιμελήτρια Α
Γραμματεία
Τηλ. 213-2086502

 

ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ

Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone