ΚΑΤ
1/10/2014 Εφημερεύον:
B' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Εργαστηριακός
ΚΑΤ
Εργαστηριακός
- Μικροβιολογικό
- Αιματολογικό
- Αιμοδοσία
   . Γενικές Πληροφορίες
   . Ωράριο Αιμοληψιών
- Ακτινοδιαγνωστικό
- Παθολογοανατομικό
- Κυτταρολογικό
- Βιοχημικό
Εργαστηριακός > Αιμοδοσία > Γενικές Πληροφορίες

 

Διευθυντής
Πανάγου Ιωάννης

Τιλίδου Καλλιόπη

Επιμελητές Α'

 

Ασπρογέρακα Θεοδώρα
Φραγκούλης Νικόλαος
 Γραμματείας
 Τηλ. 213-2086202

Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone