ΚΑΤ
20/7/2017 Εφημερεύον:
B' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Διατομεακά
ΚΑΤ
Διατομεακά
- Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
   . Γενικές Πληροφορίες
- Τμήμα Ψυχολόγων
- Φαρμακείο
Διατομεακά > Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών > Γενικές Πληροφορίες

 

Ιατροί
Ατζουλάτος Νικόλαος, Συντονιστής Διευθυντής
Καλλίτσης Ευστράτιος, Επιμελητής Β
Αποστολάκης Ιωάννης, Επικουρικός
Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone