ΚΑΤ
23/10/2017 Εφημερεύον:
Α' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Διατομεακά
ΚΑΤ
Διατομεακά
- Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
   . Γενικές Πληροφορίες
- Τμήμα Ψυχολόγων
Διατομεακά > Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών > Γενικές Πληροφορίες

 

Ιατροί
Ατζουλάτος Νικόλαος, Συντονιστής Διευθυντής
Καλλίτσης Ευστράτιος, Επιμελητής Β
Αποστολάκης Ιωάννης, Επικουρικός
Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone