ΚΑΤ
20/11/2017 Εφημερεύον:
Α' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Νοσοκομείο ΚΑΤ
ΚΑΤ
Νοσοκομείο ΚΑΤ
- Γραφείο Διοίκησης
- Οργανόγραμμα
- Δελτία Τύπου
- Ανακοινώσεις
- Ιστορικό
- Τμήμα Οικονομικό
- Πληροφορική & Οργάνωση
- Τμήμα Προσωπικού
- Τμήμα Διατροφής
- Επιτροπές
- Εφημερίες
- Πρόσβαση
- Webmail
- Κοινωνική Εργασία
- Λίστα Χειρουργείου
Νοσοκομείο ΚΑΤ > Ανακοινώσεις

 

Ημερομηνία Ανακοίνωση
20/09/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599/1986

>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

>ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

07/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01/2017 ΦΥΛΑΞΗ - ΕΣΤΙΑΣΗ - ΣΙΤΙΣΗ

>ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

            ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ  13/6/2017  ΛΗΞΗ 22/6/2017

 

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβληθούν εκτός της συγκεκριμένης προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές.

12/05/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

>ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599/1986

29/08/2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ
05/07/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

>Αίτηση

>Υπευθυνη δηλωση

>Υπευθυνη δηλωση

03/04/2015 ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2015 1Η ΥΠΕ
18/12/2014 Διευκρίνιση στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες καθαριότητας
18/12/2014 Διαδικασία εγγραφής οικονομικών φορέων - προμηθευτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
08/10/2014 Ιατρική Βιβλιοθήκη - Πρόσβαση σε νέες βάσεις δεδομένων MEDLINE Fulltext, Cochrane...
02/01/2014 Ευχές 2014

Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone