ΚΑΤ
20/11/2017 Εφημερεύον:
Α' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Νοσοκομείο ΚΑΤ
ΚΑΤ
Νοσοκομείο ΚΑΤ
- Γραφείο Διοίκησης
- Οργανόγραμμα
- Δελτία Τύπου
- Ανακοινώσεις
- Ιστορικό
- Τμήμα Οικονομικό
- Πληροφορική & Οργάνωση
- Τμήμα Προσωπικού
   . Δύναμη Ειδικευομένων/τμήμα
- Τμήμα Διατροφής
- Επιτροπές
- Εφημερίες
- Πρόσβαση
- Webmail
- Κοινωνική Εργασία
- Λίστα Χειρουργείου
Νοσοκομείο ΚΑΤ > Τμήμα Προσωπικού

 

Ενημέρωση για νέες προκηρύξεις, προσλήψεις και μετατάξεις αποκλειστικά μέσω του προγράμματος Διαύγεια

 

Ανακοίνωση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone