ΚΑΤ
20/11/2017 Εφημερεύον:
Α' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Νοσοκομείο ΚΑΤ
ΚΑΤ
Νοσοκομείο ΚΑΤ
- Γραφείο Διοίκησης
- Οργανόγραμμα
- Δελτία Τύπου
- Ανακοινώσεις
- Ιστορικό
- Τμήμα Οικονομικό
- Πληροφορική & Οργάνωση
- Τμήμα Προσωπικού
- Τμήμα Διατροφής
- Επιτροπές
- Εφημερίες
- Πρόσβαση
- Webmail
- Κοινωνική Εργασία
- Λίστα Χειρουργείου
Νοσοκομείο ΚΑΤ > Κοινωνική Εργασία

1. Ο ρόλος του τμήματος  της Κοινωνικής Εργασίας


 Το τμήμα της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ δημιουργήθηκε το 1974 όπου  με απόφαση του Δ.Σ. θεσμοθετήθηκε στον Οργανισμό του Νοσοκομείου για πρώτη φορά στις 18/1/1987.
Το τμήμα της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.
Έχει χαρακτηρισθεί με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας – Υγείας σαν εκπαιδευτικό Κέντρο για σπουδαστές Κοινωνικούς Λειτουργούς.
Οι αρμοδιότητες του τμήματος  της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  στο Νοσοκομείο περιγράφονται στο Π.Δ. 87/86 (ΦΕΚ 32/τ.α/27-3-86) εδάφιο παράγραφος 3 του άρθρου 10.
Συγκεκριμένα για το τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας  ότι: έχει την ευθύνη και φροντίδα για την συμπαράσταση στους νοσηλευόμενους στο Νοσοκομείο για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα, την αναζήτηση και διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά φροντίζει για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αυτών προβλημάτων στο πλαίσιο της γενικότερης Κοινωνικής Πολιτικής της Πολιτείας.

2. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού


Το αντικείμενο εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στη χώρα μας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με το Π.Δ. 50/89 όπου οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες αποβλέπουν
α)στην πρόληψη και θεραπεία των κοινωνικών προβλημάτων
β) στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα με:  
- Διενέργεια κοινωνικής  ή ψυχοκοινωνικής μελέτης, όπου κρίνεται απαραίτητη, του περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβαση του.
- Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία άλλους ειδικούς για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.
- Εκπόνηση  και εκτέλεση σχεδίου δράσης και ενεργειών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης
Η εργασία του Κοινωνικού Λειτουργού στο Νοσοκομείο ειδικότερα  συνίσταται στο :
• Nα μετέχει στην θεραπευτική ομάδα (ιατρός, νοσηλευτής και άλλοι ειδικοί) και να αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα για την επιτυχία του κοινού σκοπού, της θεραπείας και μέριμνας για την πρόληψη και διατήρηση της υγείας.
• Να επιλαμβάνεται των ιατροκοινωνικών  προβλημάτων των ασθενών , τα οποία έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση της υγείας του.
• Να προετοιμάζει τον ασθενή και την οικογένεια του για την ανάγκη εισαγωγής στο Νοσοκομείο ή της νοσηλείας κατ΄ οίκον.
• Να βοηθάει τους νεοεισερχόμενους ασθενείς στην προσαρμογή τους στο Νοσοκομείο
• Να επιδιώκει την μείωση άγχους του ασθενή εξαιτίας της απειλής της υγείας του όπως και την απομάκρυνση του από το οικογενειακό περιβάλλον.
• Να συμβάλλει  στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο των ιατρών για τη  λήψη στοιχείων που αφορούν την προσωπικότητα του ασθενή, το κοινωνικό περιβάλλον, της συνθήκες διαβίωσης του, τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Επιπλέον λαμβάνει οποιοδήποτε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό στοιχείο το οποίο απαιτείται για την καλύτερη και πλέον εξατομικευμένη θεραπεία του ασθενή.
• Να βοηθάει την παραδοχή της προτεινόμενης θεραπευτικής αγωγής ή χειρουργικής επεμβάσεως
• Να επιδιώκει την θετική συμμετοχή του ασθενή στην προτεινόμενη θεραπεία και αμβλύνει τους παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως παρεμποδίζουν την συμμετοχή του αυτή.
• Να βοηθάει τους ασθενείς στα θέματα πρακτικής φύσεως όταν αδυνατούν οι ίδιοι ή στερούνται οικογενειακό περιβάλλον για την τακτοποίηση του.
• Να κινητοποιεί της πηγές βοήθειας της κοινότητας για την πλέον αποτελεσματική άσκηση της εργασίας του.
• Κατά την πορεία της εργασίας του με το ασθενή και την οικογένεια του, να ενημερώνεται και στην συνέχεια ενημερώνει και τα υπόλοιπα μέλη της επιστημονικής ομάδας για την εξέλιξη του ασθενή και την πορεία του.
• Να συνεργάζεται με ομάδες ασθενών προκειμένου να πετύχει:  
α) την αρμονική συμβίωση εντός νοσοκομείου
β) την προσαρμογή των ασθενών στην κατάσταση υγείας τους και τους    απαραίτητους περιορισμούς τους οποίου επιβάλλει η ασθένεια του.

• Να ερμηνεύει τις υπόλοιπες υπηρεσίες της κοινότητας στις ειδικές ανάγκες του ασθενή
•Να μεριμνά κατά την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο για την ομαλή επανασύνδεση με την οικογένεια του, εάν είναι αναγκαίο και συμβάλλει στην εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης του.
• Να συμμετέχει στην έρευνα ή μελέτη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και εισηγείται μέτρα αντιμετώπισης ιατροκοινωνικών προβλημάτων.
• Να κινητοποιεί, οργανώνει και δραστηριοποιεί εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συμπληρώνουν το έργο της εξυπηρέτησης των ασθενών.
 


3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας συνίστανται στη:
• Συμβουλευτική- Υποστήριξη του ασθενή ή της οικογένειας του
• Προσαρμογή στην ασθένεια
• Διαχείριση πένθους και απώλειας
• Διαχείριση τραύματος
• Παρέμβαση σε κρίση λόγω ασθένειας
• Υποστήριξη προς άτομα που φροντίζουν ασθενή
• Συναισθηματική υποστήριξη και επικέντρωση στις επιπτώσεις της ασθένειας
• Παροχή πληροφοριών- προνοιακές ασφαλιστικές παροχές
• Παραπομπή σε υπηρεσίες κοινότητας
• Προετοιμασία για εξιτήριο
• Συνεργασία με ιδρύματα χρόνιων παθήσεων και κλινικές
• Καλύπτει την ανάγκη για στέγαση και διατροφή μέσω εξειδικευμένων φορέων
• Κινητοποίηση του εξυπηρετούμενου και του περιβάλλοντος του
 

 

 


4. Ποιοι απευθύνονται

Στο τμήμα της  Κοινωνικής Εργασίας μπορούν να απευθύνονται Άτομα – Ασθενείς ή συγγενικά τους πρόσωπα που:
• Έχουν πέσει θύματα κακοποίησης
• Είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας
• Έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας
• Πάσχουν από ανίατες ασθένειες
• Πενθούν
• Αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες
• Είναι άστεγοι
• Είναι μοναχικά άτομα
• Είναι άνεργοι
• Είναι ανασφάλιστοι
• Είναι πολιτικοί πρόσφυγες- μετανάστες
• Είναι χρήστες ουσιών
• Πάσχουν από οξύ ή χρόνιο πρόβλημα υγείας
• Αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας
• Αντιμετωπίζουν δυσκολία στην προσαρμογή στην αναπηρία
• Έχουν ανάγκη μετανοσοκομειακής φροντίδας

5. Πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ανασφαλίστων σε παροχές υγείας και σε δομές του Ε.Σ.Υ.


Σύμφωνα με το νόμο 4368/21-02-2016, δικαιούχοι είναι :
-Οι κάτοχοι ΑΜΚΑ (νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη )
-Αλλοδαποί (πρόσφυγες – μετανάστες) μετά από έκδοση Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.)


7. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας  στελεχώνουν οι παρακάτω Κοινωνικοί Λειτουργοί:

Κοινωνικός Λειτουργός  Τηλ.  Επικοινωνίας
- Καρατσόλης Φώτιος Προϊστάμενος 2132086165
- Κουσκουβάτα Μαρία  2132086301
- Γκίνη  Μαρία   
- Αστέρη Δήμητρα  2132086163
- Τσιμάρα Ιωάννα   2132086508
- Πάκου Παρασκευή   2132086140
- Μαστρογιαννοπούλου   Βασιλική   


e-mail : koinon1@kat-hosp.gr


8. Χρήσιμες συνδέσεις


Υπουργείο Υγείας :  http://www.moh.gov.gr/

Υπουργείο εργασίας: http://www.ypakp.gr/

Υπουργείο Εσωτερικών: http://www.ypes.gr/el/

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης:  http://www.ekka.org.gr/

Υπηρεσία Ασύλου: http://www.minocp.gov.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=3779&Itemid=465&lang=&lang=

ΕΟΠΥΥ:  http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος: http://www.skle.gr/

 

Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone