ΚΑΤ
20/11/2017 Εφημερεύον:
Α' ΔΕΣΜΗ
Επικοινωνία Σύνδεσμοι
Για τον Ασθενή
ΚΑΤ
Για τον Ασθενή
- Εισαγωγή Ασθενών
- Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Ασθενούς
- Εξωτερικά Ιατρεία
   . Πρωινά Ιατρεία
   . Απογευματινά Ιατρεία
    . Πληροφορίες Ιατρείων
- Επιτροπή Ν.Λ.
- Βεβαιώσεις
Για τον Ασθενή > Εξωτερικά Ιατρεία > Πρωινά Ιατρεία

 

Για πρωινά ραντεβού καλέστε 8.00 - 20.00 στο 213 20 86 100.

Ειδικά για ραντεβού στο Εργαστήριο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας  καλέστε στο 213 20 86 659 .

Η επίσκεψη είναι δωρεάν σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 490/01-04-2015 και δεν συμπεριλαμβάνει ιατρικές πράξεις (αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες κ.λ.π.) οι οποίες χρεώνονται χωριστά. Υπάρχουν συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες καλύπτουν την κλινική εξέταση και το σύνολο σχεδόν των ιατρικών πράξεων.
Ο αριθμός των ασθενών που μπορεί να εξεταστούν ανά ιατρείο είναι αυστηρά καθορισμένος και οι ασθενείς πρέπει να προσέρχονται για εξέταση μόνο κατόπιν ραντεβού. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι ασθενείς εξετάζονται μόνο με σχετικό παραπεμπτικό από τον υπεύθυνο Επιμελητή του κάθε ιατρείου.

Πρόγραμμα πρωινών εξωτερικών ιατρείων

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ:


Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone