ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Ανακοινώσεις

  • ΚΛΕΙΣΤΗ Πρόσβαση σε νέες βάσεις δεδομένων MEDLINE Fulltext, Cochrane
  • Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη για να σας δοθούν κωδικοί πρόσβασης στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

A A A

Τηλέφωνο για Ραντεβού
213 - 20.86.100
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ