ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ, ΤΕΙ

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του ΤΕΙ Αθήνας- Σχολής «Διοίκησης και Οικονομίας», τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (http://www.teiath.gr/sdo/lis/) και του Ιονίου Πανεπιστημίου- Σχολής «Επιστήμη της Πληροφορίας και της Πληροφορικής» Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (http://www.ionio.gr/central/gr/isi/) η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου δέχεται φοιτητές για την άσκηση πρακτικής των, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΥΠΕΠΘ.

Για τις ανάγκες του προγράμματος “ΑΤΛΑΣ”, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ & ΤΕΙ του Υπουργείου Παιδείας, το Νοσοκομείο εκπροσωπείται με αρ. βεβαίωσης 7875/28.2.2014, από την Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης κα. Ευαγγελία Λάππα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την διεύθυνση http://atlas.grnet.gr/.

atlas

A A A

Τηλέφωνο για Ραντεβού
213 - 20.86.100
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ