ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Ημ/νία Ανάρτησης Ημ/νία Διακήρυξης Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
26/02/2021 10/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ενός τροχήλατου ψηφιακού ακτινογραφικού για τη νέα ΜΕΘ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
24/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια χειρουργικής διαθερμίας του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης μπαρών και θυρών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων, λεβήτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης οπτικοακουστικών μέσων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
11/02/2021 24/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Video – λαρυγγοσκόπιου και Video – βροχοσκόπιου του νοσοκομείου ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/02/2021 22/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή με λογισμικό και Tablet» του νοσοκομείου ΚΑΤ ΤΕΥΔ
05/02/2021 25/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τα «Υλικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» του νοσοκομείου ΚΑΤ ΤΕΥΔ
04/02/2021 15/02/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια θαλάμου βιολογικής ασφάλειας τάξης ΙΙ τύπου Α2 του νοσοκομείου ΕΚΑ

Προκήρυξη Επαναλητικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου του νοσοκομείου ΕΚΑ

03/02/2021 18/02/2021 έως 13:00 μμ Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας» του νοσοκομείου ΕΚΑ Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Ευρωπαΐκού Εντύπου Σύμβασής
26/01/2021 18/02/2021 έως 13:00 μμ Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας» του νοσοκομείου ΕΚΑ
Skip to content