ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Ημ/νία Ανάρτησης Ημ/νία Διακήρυξης Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
13/05/2021 31/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
06/05/2021 27/05/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
06/05/2021 27/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ασκών Συλλογής Αίματος του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
06/05/2021 27/05/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» του ΓΝΑ ΚΑΤ

06/05/2021 24/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
28/04/2021 19/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια παροχετεύσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
28/04/2021 19/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια στολές και ρόμπες χειρουργείου του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
14/04/2021 27/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
13/04/2021 27/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
13/04/2021 06/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «χημικών ατμογεννητριών – ατμολεβητών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/04/2021 06/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υφαντών υφασμάτων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/04/2021 06/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μαξιλαριών του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/04/2021 19/04/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι δύο ηλεκτρικών νοσοκομειακών κρεβατιών του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
07/04/2021 05/05/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός «πληντυρίου ιματισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου ιματισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ

06/04/2021 22/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου πιάτων τύπου τούνελ flight στα μαγειρεία του 7ου ορόφου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

06/04/2021 21/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Video – βρογχοσκοπίου του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
30/03/2021 14/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αποστειρωμένων κομπρεσών για τη θεραπεία ελκών – εγκαυμάτων – τραυμάτων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
26/02/2021 10/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ενός τροχήλατου ψηφιακού ακτινογραφικού για τη νέα ΜΕΘ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
24/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια χειρουργικής διαθερμίας του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης μπαρών και θυρών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων, λεβήτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης οπτικοακουστικών μέσων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
11/02/2021 24/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Video – λαρυγγοσκόπιου και Video – βροχοσκόπιου του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/02/2021 22/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή με λογισμικό και Tablet» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
05/02/2021 25/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τα «Υλικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
04/02/2021 15/02/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια θαλάμου βιολογικής ασφάλειας τάξης ΙΙ τύπου Α2 του νοσοκομείου ΕΚΑ

Προκήρυξη Επαναλητικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου του νοσοκομείου ΕΚΑ

03/02/2021 18/02/2021 έως 13:00 μμ Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας» του νοσοκομείου ΕΚΑ Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Ευρωπαΐκού Εντύπου Σύμβασής
26/01/2021 18/02/2021 έως 13:00 μμ Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας» του νοσοκομείου ΕΚΑ
Skip to content