ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Πρακτική Άσκηση

 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείτε στο Γ.Ν.Α.¨ΚΑΤ¨( εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου δίνεται έγκριση από το Υπουργείο Υγείας )

Δύναται να ξεκινήσει από το Γ΄Εξάμηνο.

Ολοκληρώνεται εφόσον συμπληρωθούν 960 ώρες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Skip to content