ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Βάση Νομικής Πληροφόρησης (e-themis.gov.gr)
Βάση Νομικής Πληροφόρησης ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Ελληνικές Ιατρικές Εταιρίες:
Ιατρική Εταιρία Αθηνών: http://www.mednet.gr
Χειρουργικής Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας: http://www.eexot.gr
Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής: http://www.hespras.gr
Αναισθησιολογικής: http://anaesthesiology.gr/pages/gr.php
Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας: http://www.mednet.gr/eeeaa/
Πνευμονολογικής: http://www.hts.org.gr/
Καρδιολογικής: http://www.hcs.gr

Ιστοσελίδες Ιατρικής Πληροφόρησης:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών http://www.ekt.gr
Γερμανικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιοιατρικών Δεδομένων http://www.dimdi.de/static/en/
American Association of Orthopaedic Surgeons: http://www.aaos.org
Evidence Based Medicine Resource Center: www.ebmny.org
Cochrane Collaboration : www.cochrane.org
Internet Resources in Health and Medicine: www.omni.ac.ukn
National Institute on Disability and Rehabitation Research: www.ed.gov/offices/OSERS/NIDRR
Disabilities Information Resources: www.dinf.ne.jp/index_e.html
National Institute of Neurological Disorders and Stroke: www.ninds.nih.gov
ISI Web of Sciences: www.isinet.com
Όλα τα συνέδρια που οργανώνονται παγκοσμίως: www.medical.theconferencewebsite.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο