ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Βάση Νομικής Πληροφόρησης (e-themis.gov.gr)
Βάση Νομικής Πληροφόρησης ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Ελληνικές Ιατρικές Εταιρίες:
Ιατρική Εταιρία Αθηνών: http://www.mednet.gr
Χειρουργικής Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας: http://www.eexot.gr
Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής: http://www.hespras.gr
Αναισθησιολογικής: http://anaesthesiology.gr/pages/gr.php
Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας: http://www.mednet.gr/eeeaa/
Πνευμονολογικής: http://www.hts.org.gr/
Καρδιολογικής: http://www.hcs.gr

Ιστοσελίδες Ιατρικής Πληροφόρησης:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών http://www.ekt.gr
Γερμανικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιοιατρικών Δεδομένων http://www.dimdi.de/static/en/
American Association of Orthopaedic Surgeons: http://www.aaos.org
Evidence Based Medicine Resource Center: www.ebmny.org
Cochrane Collaboration : www.cochrane.org
Internet Resources in Health and Medicine: www.omni.ac.ukn
National Institute on Disability and Rehabitation Research: www.ed.gov/offices/OSERS/NIDRR
Disabilities Information Resources: www.dinf.ne.jp/index_e.html
National Institute of Neurological Disorders and Stroke: www.ninds.nih.gov
ISI Web of Sciences: www.isinet.com
Όλα τα συνέδρια που οργανώνονται παγκοσμίως: www.medical.theconferencewebsite.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο