ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Ιατρική Υπηρεσία

Το Νοσοκομείο ΚΑΤ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Ιατρικού,  Νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, έχει οργανώσει ένα σύνολο προγραμμάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα των διαφόρων Ιατρικών τμημάτων.

Επιμέλεια Επιτροπή Εκπαίδευσης ΓΝΑ Κ.Α.Τ.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο