ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000
Ημ/νία

Τίτλος Τεχν. Προδιαγραφών

Παραρτήματα Επικοινωνία Παρατηρήσεις Προμηθευτών
13/12/2016 Ανάρτηση σε δεύτερη φάση της δημόσιας διαβούλευσης του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τον διεθνή διαγωνισμό του ΠΠΥΥ 2014 “Εργαστηριακές Εξετάσεις” 

Τελικές προδιαγραφές

Οι παρατηρήσεις των εταιρειών θα αποσταλούν εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prom12@kat-hosp.gr

 

07/06/2016 Ανακοίνωση ΓΝΑ ΚΑΤ για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μη επεμβατικών συστημάτων ψύξης Hypocarbon σχεδιασμένων για την ασφαλή και αποτελεσματική μείωση της θερμοκρασίας των ασθενών 

Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών

Ηλεκτρονική υποβολή εντός 30 ημερών από την επομένη της ανάρτησης στο e-mail : prom6@kat-hosp.gr

 

23/05/2016 Ανακοίνωση διαγωνισμού για προμήθεια μίας “ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ”
Announcement to conduct a tender for the supply of a “TISSUE PROCESSOR”
23/05/2016 Β φάση διαβούλευσης του πρακτικού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του τακτικού διαγωνισμού “ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ” 

Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών αποστειρωτών

Οι παρατηρήσεις των εταιρειών θα αποσταλούν μέχρι τις 30-05-2016 στο e-mail : prom6@kat-hosp.gr

 

16/05/2016 Ανακοίνωση ΓΝΑ ΚΑΤ για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών του ενιαίου διεθνούς διαγωνισμού για τα Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ για την προμήθεια Ακτινολογικού υλικού-φίλμ 

Πίνακας ποσοτήτων Ακτινολογικού Υλικού

Οι παρατηρήσεις των προμηθευτών θα αποσταλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο e-mail : prom12@kat-hosp.gr

 

31/03/2016 Ανακοίνωση διαγωνισμού για “ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ (12STUs), 2 θυρών, με αναλλάκτη για λειτουργία με ατμό δικτύου και με ηλεκτρική ατμογεννήτρια
Announcement to conduct an open tender for Sterilizing unit”
26/02/2016 Aνάρτηση σε ιστοσελίδα των τεχνικών προδιαγραφών του τακτικού διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ». Οι παρατηρήσεις των εταιριών θα υποβληθούν μέχρι τις 04-03-2016 στο mail: prom6@kat-hosp.gr
26/02/2016 Aνάρτηση σε ιστοσελίδα των τεχνικών προδιαγραφών του τακτικού διαγωνισμού « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ ». Οι παρατηρήσεις των εταιριών θα υποβληθούν μέχρι τις 04-03-2016 στο mail: prom6@kat-hosp.gr.
22/02/2016 Aνάρτηση σε ιστοσελίδα των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που κατατέθηκαν από τους προμηθευτές, σχετικά με τον τακτικό διαγωνισμό «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ». Οι παρατηρήσεις των εταιριών θα υποβληθούν μετά την ανάρτηση του τελικού σχεδίου της επιτροπής προδιαγραφών σε δημόσια διαβούλευση
07/01/2016 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ»
05/01/2016 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
07/12/2015 Ανάρτηση σε ιστοσελίδα των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που κατατέθηκαν από τους προμηθευτές, σχετικά με τον διεθνή διαγωνισμό για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Οι παρατηρήσεις των εταιρειών θα υποβληθούν μετά την ανάρτηση του τελικού σχεδίου της επιτροπής προδιαγραφών σε δημόσια διαβούλευση
04/12/2015 Ανακοίνωση ΓΝΑ ΚΑΤ για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού Αποστειρωτές. 

Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών

Ηλεκτρονική υποβολή εντός 30 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο e-mail : prom6@kat-hosp.gr

 

18/11/2015 Ανακοίνωση ΓΝΑ ΚΑΤ για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού. 

Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών

Ηλεκτρονική υποβολή εντός 30 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο e-mail : prom10@kat-hosp.gr

 

18/11/2015 Ανακοίνωση ΓΝΑ ΚΑΤ για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού διαγωνισμού για Ιατρικές Προμήθειες. 

Πίνακας Ιατρικών Προμηθειών

Ηλεκτρονική υποβολή εντός 30 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο e-mail : prom6@kat-hosp.gr

 

29/10/2015 Ανακοίνωση ΓΝΑ ΚΑΤ για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών του διεθνούς διαγωνισμού για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. 

Πίνακας εργαστηριακών εξετάσεων

Ηλεκτρονική υποβολή εντός 30 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο e-mail : prom12@kat-hosp.gr

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο