ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Διοικητής
Ιωάννης Ηλιόπουλος 213 – 20.86.958 & iliopoulosioan@kat-hosp.gr
Αναπληρωτής Διοικητής
Παναγιώτης Γιαννόπουλος 213 – 20.86.956 & pgiannopoulos@kat-hosp.gr
Γραμματεία Διοικητή και Δ.Σ.
Τζούλια Μπέτση 213 – 20.86.958 & mdsec3@kat-hosp.gr
Γραμματεία Αναπληρωτή Διοικητή
Ρούλα Σβετζούρη 213 – 20.86.956 & mdsec2@kat-hosp.gr
Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
14500
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Skip to content