ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Το οργανόγραμμα σχεδιάστηκε βάση του οργανισμού που αναφέρεται στο ΦΕΚ 3485/31-12-2012 και στην τροποποίηση ΦΕΚ 5891/31-12-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο