ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000
Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών Τίτλος Προκήρυξης/Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
07/12/2016 15/12/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
01/12/2016 14/12/2016 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 3.794,20€ με ΦΠΑ
30/11/2016 05/12/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
30/11/2016 05/12/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
30/11/2016 05/12/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
27/10/2016 10/11/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προκήρθξη συνοπτικού διαγωνισμού
Πίστωση 21.500,00€ με ΦΠΑ
06/09/2016 19/09/2016 «Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων ΕΚΑ με ανταλλακτικά.
22/07/2016 01/08/2016 «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλείας τροφίμων HACCP» του ΕΚΑ.Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμούΠίστωση 3.000,00 € με ΦΠΑ .
15/07/2016 27/07/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΠροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμούΠίστωση 13.908,71 € με ΦΠΑ.
15/07/2016 27/07/2016 «Yλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά» για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, πίστωσης 3.690,00€ με ΦΠΑ.A> ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
14/07/2016 25/07/2016 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου από αδειούχο ηλεκτρολόγο με εμπειρία» για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, πίστωσης 22.000,00€ με ΦΠΑ.
14/07/2016 27/07/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ»
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Πίστωση 60.575,00€ με ΦΠΑ
11/07/2016 27/07/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ»
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού
Πίστωση 45.000,00 € με ΦΠΑ
04/07/2016 21/07/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ»
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού
Πίστωση 15.648,80 € με ΦΠΑ
30/06/2016 14/07/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 6.000,00€ με ΦΠΑ.
30/06/2016 14/07/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙ.ΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑ.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 10.000,00€ με ΦΠΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
30/06/2016 13/07/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ.
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Πίστωση 18.600,00€ με ΦΠΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
30/06/2016 13/07/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ.
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Πίστωση 19.860,00€ με ΦΠΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
13/06/2016 21/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ.
Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προϋπολογισμός για τους έξι (6) μήνες 279.297,60€ με ΦΠΑ.
09/06/2016 22/06/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 15.000,00€ με ΦΠΑ.
20/05/2016 01/06/2016 ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 6.703,50€ με ΦΠΑ.
12/05/2016 27/05/2016 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.
Προκήρυξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Πίστωση 4.500,00€ με ΦΠΑ.
27/04/2016 11/05/2016 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.
Επαναληπτική προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 6.000,00€ με ΦΠΑ.
22/04/2016 18/05/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πίστωση 11.070,00€ με ΦΠΑ.
Β. 1.ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕ DRAGER,EVITA 2 DURA(8),SAVINA(3), OXYLOG 2000(2),OXYLOG 1000(2),OXYLOG 1000(2)
2. 12 ΠΛΗΡΩΝ (ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DRAEGER:Julia(6) -Fabius(3) -Sulla808(1) Primus(2)
Πίστωση 28.317,00€ με ΦΠΑ.
Γ.ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ GETINE 4656
Πίστωση 2.952,00€ με ΦΠΑ.
Δ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ (ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ)AESTIVA 7100 DATEX(2)
Πίστωση 6.100,00€ με ΦΠΑ.
Ε.1.ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ PHILIPS TRAUMA
E.2.ΥΠΕΡΗΧΟΥ PHILIPS ΙΕ33
Πίστωση 14.498,00€ με ΦΠΑ
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού
Πίστωση 62.937,00€ με ΦΠΑ.
22/04/2016 11/05/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Α. ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA DRYSTAR 5503 (1)& 5302 (2) & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ AGFA CR 75 (1), CR85 (1),CR35 (1) Πίστωση 22.050,00 € με ΦΠΑ.
Β.1) ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (C-Arm) SIEMENS ARCADIS VARIC 2)ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ AXIOM ARTIS
Πίστωση 46.986,00€ με ΦΠΑ.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 69.036,00€ με ΦΠΑ.
20/04/2016 05/05/2016 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Πίστωση 3.899,10€ με ΦΠΑ.
15/04/2016 10/05/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ”..
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 41.283,60€ με ΦΠΑ.
14/04/2016 09/05/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 73.800,00€ με ΦΠΑ.
30/03/2016 20/04/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5 ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 18.450,76€ με ΦΠΑ.
30/03/2016 11/04/2016 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 4.667,00€ με ΦΠΑ.
24/03/2016 14/04/2016 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,πίστωση 32.595,00€ με ΦΠΑ.
23/03/2016 04/04/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.
Α ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ CISA(1) & BBC(3),πίστωση 35.315,76€ με ΦΠΑ.
Β ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ STERRAD(1),πίστωση 9.840,00€ με ΦΠΑ.
Πίστωση 45.155,76€ με ΦΠΑ.
23/03/2016 29/03/2016 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2016.
Συνολική Πίστωση 24.000,00€ με ΦΠΑ.
23/03/2016 08/04/2016 ΨΑΛΙΔΙΑ-ΛΑΒΙΔΕΣ.Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού.
Συνολική Πίστωση 12.792,00€ με ΦΠΑ.
21/03/2016 04/04/2016 ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Πίστωση 3.100,00€ με ΦΠΑ.
18/03/2016 06/04/2016 Μετάθεση ημερομηνία διενέργειας διαφωνισμού.
18/03/2016 05/04/2016 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων συνολικής ετήσιας πίστωσης 27.485,30€ με ΦΠΑ.
18/03/2016 29/03/2016 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού.Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 69.100,00€ με ΦΠΑ.
17/03/2016 23/03/2016 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων του Νοσοκομείου ΓΝΑ-ΚΑΤ.
Συνολική δαπάνη 154.783,98€ με ΦΠΑ.
16/03/2016 22/03/2016 Επανάληψη της πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την απευθείας υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεων του ΓΝΑ-ΚΑΤ.
Συνολική δαπάνη 149.670,70€ με ΦΠΑ.
16/03/2016 21/03/2016 Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση τηλεοράσεων-πολυθρόνων στους ασθενείς του ΓΝΑ-ΚΑΤ.
26/02/2016 10/03/2016 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια μελανιών για το εθνικό κέντρο αποκατάστασης.
Πίστωση 10.052,79€ συμπ/νου ΦΠΑ.
19/02/2016 26/02/2016 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ.
16/02/2016 24/02/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση τηλεοράσεων –πολυθρόνων στους ασθενείς του ΓΝΑ ΚΑΤ και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
16/02/2016 25/02/2016 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια υλικού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Πίστωση 6.204,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
10/02/2016 25/02/2016 Προκήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Πίστωση 55.350,00€ με ΦΠΑ.
09/02/2016 22/02/2016 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του ΕΚΑ.
Πίστωση 66.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

 

04/02/2016 09/02/2016 Προκήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και συντήρηση-επισκευή με ανταλλακτικά ενός φορητού υπερηχοτομογράφου.
Πίστωση 13.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
28/01/2016 11/02/2016 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τις Εξετάσεις Μοριακής Μεθόδου Ταχείας Ταυτοποίησης Μικροβίων με Συνοδό Εξοπλισμό,ΚΑΕ 1359.
Πίστωση 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
28/01/2016 11/02/2016 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τις Εξετάσεις Ειδικών Πρωτεινών με Συνοδό Εξοπλισμό,ΚΑΕ 1359.
Πίστωση 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
26/01/2016 08/02/2016 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας των χώρων του ΕΚΑ.
Πίστωση 73.794,00€ με ΦΠΑ.
20/01/2016 04/02/2016 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φίλτρων αιμοδιήθησης με συνοδό εξοπλισμό.
Πίστωση 73.800,00€ με ΦΠΑ.
15/01/2016 20/01/2016 Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο