ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Έτη 2012-2013

Ημ/νία Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
20/02/2012 Διακήρυξη ΕΣΠΑ Μαγνητικού Απάντηση σε G-E MEDICAL SYSTEMS
07/01/2013 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 και υποστήριξη εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 2013 (KAT)
07/01/2013 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 και υποστήριξη εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 2013 (ΕΚΑ)
20/03/2013 Ενιαίος Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για Φορείς της 1ης ΥΠΕ Αττικής με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή με τη Χρήση ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την Προμήθεια Εντερικών Τροφών CPV
28/03/2013 Διακήρυξη Εργολάβου Κηδειών
24/04/2013 Διακήρυξη νόμος πλαίσιο Ιατρικές Προμήθειες
24/04/2013 Συμφωνία Πλαίσιο για την Προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου
Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη Εργαλεία Χειρουργείου
Διευκρινίσεις προς την εταιρεία J&J
Διευκρινίσεις προς την Εταιρεία MIDI MEDICAL
25/04/2013 Συμφωνία Πλαίσιο για την Προμήθεια Απορρυπαντικών
26/04/2013 Ματαίωση Διαγωνισμού Ορκωτών
Ματαίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Διαφόρων Μηχανημάτων και Επαναπροκήρυξή του
Ματαίωση του Διαγωνισμού Νόμος – Πλαίσιο Ιατρικές Προμήθειες
Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου
13/05/2013 Ετήσια Συντήρηση – Επισκευή των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου Πυρανίχνευσης
14/05/2013 Διακήρυξη Συμφωνία Πλαίσιο Ενιαίου – Φυσικό Αέριο
17/05/2013 Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού – Διακήρυξη 14 Π Α 2013
21/05/2013 Ανακοίνωση για Μετάθεση Διαγωνισμών
23/05/2013 Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για Εργολάβο Κηδειών
24/05/2013 Υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε Θέματα Διοικητικά Διαχειριστικά και Λογιστικά
24/05/2013 Διακήρυξη Συμφωνία Πλαίσιο Ενιαίου – Ηλεκτρολόγοι
31/05/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την Προμήθεια μη Επεμβατικού Συστήματος Ρύθμισης και Διατήρησης της Θερμοκρασίας Ασθενούς για τη ΜΕΘ
04/06/2013 Διακήρυξη Συμφωνία Πλαίσιο Ενιαίου – Συντηρήσεις
04/06/2013 Διακήρυξη Συμφωνία Πλαίσιο Ενιαίου – Συντηρήσεις ΒΤ Διευκρινίσεις προς την Εταιρεία ΦΙΛΙΠΣ
10/06/2013 Δημόσιος Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την Προμήθεια Συσκευών Αναισθησίας και Ανάνηψης
11/06/2013 Συμφωνία Πλαίσιο για Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτηρίου ΚΑΤ ΕΚΑ Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό Συμφωνία Πλαίσιο Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου
14/06/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την Προμήθεια Σάκων Παρεντερικής Διατροφής
28/06/2013 Πρόχειρος ΛΑΕΚ KAT 2012-2013
16/07/2013 Διακήρυξη Καθαριότητας για τους Φορείς της 1ης ΥΠΕ με Φορέα Διενέργειας το Νοσοκομείο “Έλενα Βενιζέλου”
Παράρτημα Ε’ Νο7 Νοσοκομείο Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Παράρτημα Ε’ Νο9 Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ
Παράρτημα Ε’ Νο11 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 1ος Πίνακας
Παράρτημα Ε’ Νο11 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 2ος Πίνακας
Παράρτημα Ε’ Νο12 Νοσοκομείο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Παράρτημα Ε’ Νο15 Γ.Ν.Α ΚΑΤ
Παράρτημα Ε’ Νο16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
17/07/2013 Διακήρυξη Συμφωνία Πλαίσιο Ιατρικοί Εξοπλισμοί
01/08/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την Επισκευή Ακτινοσκοπικού SIEMENS SIREGRAPH -C
02/08/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την Προμήθεια: Ιματισμού Χειρουργείου
22/08/013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την Προμήθεια Ειδικών στρωμάτων (10) για Χρήση με τις Χειρουργικές Διαθερμίες και δυο Καταγραφικών Καρδιακού Ρυθμού (holter)
29/08/2013 Δημόσιος Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια: Συσκευές και Όργανα Μετάγγισης & Έγχυσης (33194000-6) (Συσκευές Ορών ) (Συσκευές Μετάγγισης Αίματος- Συσκευές Ογκομετρικές Ορού 150ml – Συσκευές Ορού)
30/08/2013 Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την Προμήθεια: ΣΥΡΙΓΓΕΣ
17/9/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυδρομικών γραφείων πολλαπλής χρήσης
16/10/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ»
22/10/2013 Διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την “ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ”
06/11/2013 Διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού με Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την Προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΠΥΥ 2011»
07/11/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για το «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»
12/11/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ»
12/11/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Γαστρεντερολογικού Εργαστηρίου
14/11/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ραφιών τύπου “DEXION” Μετάθεση Ημερομηνίας Διαγωνισμού (21/11/2013)
19/11/2013 Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια: ΡΑΜΜΑΤΩΝCPV 33141126-9 ΠΠΥΥ 2011
19/11/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον «ΕΛΕΓΧΟ – ΓΟΜΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»
20/11/2013 Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια: προϊόντων εμφάνισηςακτινογραφιών CPV 24931230-0 ΠΠΥΥ 2011
20/11/2013 Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή για την Προμήθεια: Εξοπλισμού Κουζίνας, Ειδών Οικιακής Χρήσης και Αναλωσίμων Τροφοδοσίας
05/12/2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ» Διευκρινίσεις
17/12/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη μεταφορά μονάδων αίματος, παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων
18/12/2013 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Αιθανόλης
31/12/2013 Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση των Υπηρεσιών Φύλαξης των Χώρων του Νοσοκομείου ΚΑΤ–ΕΚΑ για Χρονικό Διάστημα 6 Μηνών
Μετάβαση στο περιεχόμενο