ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Πληροφορίες για τον Ασθενή

Στην είσοδο του Κεντρικού κτηρίου λειτουργεί γραφείο υποδοχής το οποίο δίνει χρήσιμες πληροφορίες στους επισκέπτες για την θέση που νοσηλεύονται οι ασθενείς, που βρίσκονται τα διάφορα τμήματα και οι ιατροί του Νοσοκομείου, οι δικοικητικές υπηρεσίες και κατευθύνουν τον ενδιαφερόμενο κατάλληλα.

Ωράριο Επισκεπτηρίου:

Χειμερινό (Οκτωβρίου – Μαΐου)

Εν αναμονή οδηγιών

Θερινό (Μαΐου – Οκτωβρίου)

Εν αναμονή οδηγιών

 

Παρακαλούμε για οποιoδήποτε σχόλιο ή πρόβλημα ενημερώστε το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας

(τηλ: 213 2086335, e-mail: info@kat-hosp.gr). Η επαφή σας μαζί μας είναι πολύ χρήσιμη και μας βοηθά στη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνεται και παρακολουθεί τα προκύπτοντα παράπονα και προβλήματα.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στο αρ. 33, υποκεφ. Ε1, Κεφ. Ε’, Ν. 4368/2016, Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α’, προβλέπεται η νοσοκομειακή περίθαλψη των ανασφάλιστων & οικονομικά αδύνατων πολιτών.

Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση, νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους προσέρχονται στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τις μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ

xωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες που διαθέτουν ΑΜΚΑ

(ακόμη και αν έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους κάλυψη λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο)

καθώς και για όσους διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο