ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Ανακοίνωση
22/10/2018 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599/1986

>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

>ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

07/06/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01/2017 ΦΥΛΑΞΗ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ

>ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ  13/6/2017  ΛΗΞΗ 22/6/2017

 

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβληθούν εκτός της συγκεκριμένης προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές.

12/05/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

>ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599/1986

29/08/2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ
05/07/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

>Αίτηση

>Υπευθυνη δηλωση

>Υπευθυνη δηλωση

03/04/2015 ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2015 1Η ΥΠΕ
18/12/2014 Διευκρίνιση στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες καθαριότητας
18/12/2014 Διαδικασία εγγραφής οικονομικών φορέων – προμηθευτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
08/10/2014 Ιατρική Βιβλιοθήκη – Πρόσβαση σε νέες βάσεις δεδομένων MEDLINE Fulltext, Cochrane…
02/01/2014 Ευχές 2014

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο