ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο