ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Έτη 2014

Ημ/νία Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
21/01/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών”
22/01/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την “Ετήσια Προληπτική Συντήρηση Χειρουργικών Τραπεζών”
29/01/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια “Αιθανόλης”
04/02/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την “Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2013 και Υποστήριξη Εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 2014”
18/02/2014 Διακύρηξη Συμφωνία Πλαίσιο για την Προμήθεια Προϊόντων Ειδικών Χρήσεων (ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ)
19/02/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το “Νέο Σύστημα Κλήσης Νοσηλευτών σε Νοσηλευτικές Μονάδες”
21/02/2014 Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια “Διάφορα Είδη Διατροφής”
25/02/2014 Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων
05/03/2014 Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση των Υπηρεσιών Παράδοσης Γευμάτων του Νοσοκομείου ΚΑΤ–ΕΚΑ για Χρονικό Διάστημα 12 Μηνών Διευκρινήσεις στην κατανομή των ατόμων
10/03/2014 Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση Υπηρεσιών των χώρων του Νοσοκομείου
11/03/2014 Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με Κριτήριο τη Συμφερότερη Προσφορά για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων
12/03/2014 Προμήθεια συρόμενων θυρών στη ΜΕΘ
18/03/2014 Προμήθεια Ραμμάτων
27/03/2014 Πρόχειρος Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την “Ετήσια Προληπτική Συντήρηση Χειρουργικών Τραπεζών”
27/03/2014 Πρόχειρος Eπαναληπτικός Διαγωνισμός για την “Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 και υποστήριξη εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 2014”
11/04/2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την “Προμήθεια Σάκων για Ούρα”
29/04/2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την “Εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης των Δομών ΚΑΤ”
06/05/2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την “Προμήθεια Στρωμάτων και Μαξιλαριών”
13/05/2014 Διεθνής Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή για την Προμήθεια: Εργαστηριακών Ειδών, Ειδών Υγιεινής ή Φαρμακευτικών Ειδών από Γυαλί
13/05/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για “Υπηρεσίες Εργολάβου Κηδειών”
19/06/2014 Δημόσιος διεθνής επαναληπτικός διαγωνισμός (αρ. διακ. 14Α/2013) για την προμήθεια: “Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ”
29/05/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για “Ζακέτες Πλεκτές”
27/05/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για “Ρουχισμός Επαγγελματικής Χρήσης”
05/06/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για “Παροχή Υπηρεσιων Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων”
04/06/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για “Ξυριστικές Μηχανές”
12/06/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια “Aναλώσιμων Oδοντιατρικών Yλικών”
13/06/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια “Πλαστικών Προϊόντων”
24/06/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια “Μονάδων Εναλλαγής Θερμότητας – Κλιματιστικά”
09/07/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για “ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ”
04/08/2014 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»
27/08/2014 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Τηλεοράσεις-Πολυθρόνες
Τηλεοράσεις έντυπο στους θαλάμους
11/09/2014 Τακτικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί
16/09/2014 Τακτικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής Υλης
16/09/2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός για “ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ”
16/09/2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός για “ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ”
17/09/2014 Τακτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ-“
18/09/2014 Διαγωνισμός για την προμήθεια “Σάκοι Συλλογής Υγρών”
23/09/2014 Τακτικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών
23/09/2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΣΟΝ”
23/09/2014 Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή χρονικό διάστημα 12 μηνών για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΘΗΚΕΣ”
24/09/2014 Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ”
25/09/2014 Τακτικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ”
30/09/2014 Τακτικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ” Aφορά σε υλικά Νευροχειρουργικής.
30/09/2014 Τακτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ”
02/10/2014 Τακτικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ & ΕΓΧΥΣΗΣ”
07/10/2014 Τακτικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ”
07/10/2014 Τακτικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑ”
09/10/2014 Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ”
09/10/2014 Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή για την Προμήθεια Ιατρικών Εξοπλισμών
14/10/2014 Τακτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ”
16/10/2014 Διεθνής Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης : 1. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους 2. Τη χαχηλότερη τιμή (όπου δεν υπάρχει ΜΛΤ)για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ” για χρονικό διάστημα 12 μηνών
21/10/2014 Τακτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαχηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ”
16/10/2014 Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή για την Προμήθεια Οξυγόνου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
16/10/2014 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 26 ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ SODEM ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ
03/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ  OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
09/12/2014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 2ου ΟΡΟΦΟΥ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
10/12/2014 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Νο2 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BOILER ΝΕΡΟΥ-ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ
10/12/2014 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΚΑ) >ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
12/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ  >ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
19/12/2014 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Νο2 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BOILER ΝΕΡΟΥ – ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19/12/2014 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
16/12/2015 21/12/2015 Ορθή επανάληψη πρόχειρου διαγωνισμού για συνεχές χαρτί για εκτυπωτές.
Συνολική Πίστωση 5.719.50 € με ΦΠΑ.
Για πληροφορίες κ. Ζιάκα Ουρανία prom5@kat-hosp.gr
11/12/2015 21/12/2015 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Συνολική Πίστωση 55.350,00 € με ΦΠΑ.
11/12/2015 21/12/2015 Συντήρηση:α)οπτικοακουστικών μέσων,πίστωση 10.000,00€.
β)αυτόματων θυρών και μπαρών,πίστωση 10.000,00€.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Συνολική Πίστωση 20.000,00 € με ΦΠΑ.
11/12/2015 21/12/2015 Προμήθεια ενός ψύκτη νερού για την τροφοδοσία των κλιματιστικών μονάδων των χειρουργείων 1ου και 2ου ορόφου.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Συνολική Πίστωση 45.000,00 € με ΦΠΑ.
09/12/2015 21/12/2015 ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Συνολική Πίστωση 4.612,30 € με ΦΠΑ.
09/12/2015 14/12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 ΟΘΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 4.000,00 € με ΦΠΑ.
04/12/2015 08/12/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ.
Προκήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 73.800,00 € με ΦΠΑ.
04/12/2015 10/12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
Προκήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού.
Πίστωση 73.800,00 € με ΦΠΑ.
03/12/2015 15/12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ Β’Προκήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού Πίστωση 73.800,00 € με ΦΠΑ.
30/11/2015 08/12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού
Πίστωση 73.800,00 € με ΦΠΑ.
26/11/2015 01/12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού
Πίστωση 73.800,00 € με ΦΠΑ.
Διευκρίνηση για τον Διαγωνισμό 66/2015.
Μετάβαση στο περιεχόμενο