ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Για ιατρικές και λοιπές βεβαιώσεις πρέπει να απευθύνεστε στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου όπου και συμπληρώνετε τις σχετικές αιτήσεις.

Υπάρχει έντυπη αίτηση Ιατρικών Γνωματεύσεων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις :

  1. Απλή Ιατρική Γνωμάτευση που ζητείται από τον ασθενή.
  2. Ιατρική Γνωμάτευση και Έξοδα Νοσηλείας. Σ’ αυτήν τη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επιπλέον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ) καθώς και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
  3. Ιατρική Γνωμάτευση για δικαστική χρήση. Εδώ ο Αντίδικος συμπληρώνει την αίτηση με τα στοιχεία του ασθενούς όπως επίσης καταθέτει και μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει έννομο συμφέρον ή προσκομίζει Εντολή Εισαγγελέα.
    Μπορεί επίσης να ζητηθεί και από το Δικηγόρο του ενδιαφερόμενου, ο οποίος συμπληρώνει την αίτηση με τα στοιχεία του ασθενούς μαζί με μια Υπεύθυνη Δήλωση ή προσκομίζει Εξουσιοδότηση από τον πελάτη του ή προσκομίζει Εντολή Εισαγγελέα.

Τέλος στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ζητήσει αντίγραφο του Φύλλου Νοσηλείας ή μέρος αυτού πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση με παράλληλη προσωπική συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό ή το Διευθυντή του Τμήματος.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει το κοινό ότι για οποιαδήποτε περίπτωση συμπληρώνεται η συγκεκριμένη φόρμα Αίτησης χορήγησης Ιατρικής Γνωμάτευσης, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται η αιτία χορήγησης και μάλιστα με σαφήνεια.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο