ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Στούκα Χρυσούλα

 

Τομεάρχες

Δανέβα Ελένη

Δράκου Ελένη

Νικητοπούλου Βασιλική

Παπαντωνίου Γεωργία

 

Επικοινωνία:

213 – 20.86.271

213 – 20.86.272

213 – 20.86.273

E – mail: adnurse@kat-hosp.gr.

 

Γενικά στοιχεία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Νοσοκομείου συνδράμει καθοριστικά στην άρτια οργάνωση και λειτουργία του. Υλοποιεί και υποστηρίζει τους στόχους ανάπτυξης του Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον Οργανισμό του και όπως τίθενται από τη Διοίκηση.

Προσδοκά στην παροχή υψηλών νοσηλευτικών υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή, σύμφωνα πάντα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας.

Σκοπός είναι η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης των νοσηλευτικών τμημάτων αναφορικά με τις λειτουργίες του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ιδιαίτερα σημασία δίνεται στον τομέα της αξιοποίησης και ανάπτυξης του έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτει το οποίο αποτελεί και το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

 

Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

α. Η παροχή της νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.

γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.

δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από νομοθετικές διατάξεις, Προεδρικά Διατάγματα, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητή αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την Ιατρική Υπηρεσία των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

 

Γραφείο Εκπαίδευσης

Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συστάθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Νοσοκομείου στις 26 Απριλίου 2002 με υπεύθυνη νοσηλεύτρια αρχικά την κ. Μαρία Καλαφάτη. Από τον Αύγουστο του 2003 υπεύθυνη του Γραφείου ήταν η νοσηλεύτρια κ. Στυλιανή Μαρκέτη. Από τον Ιούνιο του 2020 υπεύθυνη του Γραφείου είναι η νοσηλεύτρια κ. Σοφία Τάνη. Αντικείμενα του Γραφείου Εκπαίδευσης είναι:

  • Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση – επιμόρφωση του νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού του Νοσοκομείου η οποία γίνεται με τη μορφή των διατομεακών μαθημάτων, σεμιναρίων, Ημερίδων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  • Ο προσανατολισμός των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
  • Η εκπαίδευση φοιτητών νοσηλευτικών σχολών (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.).
  • Η επιτήρηση των τελειοφοίτων Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής και αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών οι οποίοι τελούν την πρακτική τους άσκηση στον χώρο του Νοσοκομείου (ως έχει, με μικρή τροποποίηση στο κείμενο της πρακτικής Δ.Ε.).

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Γραφείου Εκπαίδευσης που αφορούν την συνεχιζόμενη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Υλοποίηση σεμιναρίων ενδονοσοκομειακής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
  • Υλοποίηση σεμιναρίων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.
  • Υλοποίηση ενδοκλινικών μαθημάτων, η θεματολογία των οποίων καθορίζεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες που ανακύπτουν στην καθημερινή κλινική πρακτική.
  • Σύνταξη πρωτοκόλλων κλινικών διαδικασιών και εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού πάνω σε αυτά.

 

Πληροφορίες:

Σοφία Τάνη

1ος Όροφος Κεντρικού Κτιρίου

Τηλ. 213 – 20.86.706

Fax. 213 – 20.86.756

E – mail: education@kat-hosp.gr.

 

Γραφείο Επιτήρησης Λοιμώξεων

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Καφαντόγια

1ος Όροφος Κεντρικού Κτιρίου

Τηλ. 213 – 20.86.238

E – mail: infection@kat-hosp.gr.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο