ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000
Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών Τίτλος Προκήρυξης/Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
29/12/2022 26/01/2023 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια σε αντιδραστήρια με και χωρίς δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ
27/12/2022 19/01/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπείας του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπείας του ΓΝΑ ΚΑΤ

23/12/2022 10/01/2023 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευές ορών, μικροσταγόνες, συνοδό εξοπλισμό και σύριγγες αξονικού του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευές ορών, μικροσταγόνες, συνοδό εξοπλισμό και σύριγγες αξονικού του ΓΝΑ ΚΑΤ

23/12/2022 01/02/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευές για αντλίες έγχυσης φαρμάκων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευές για αντλίες έγχυσης φαρμάκων του ΓΝΑ ΚΑΤ

23/12/2022 01/02/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευές για αντλίες έγχυσης φαρμάκων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευές για αντλίες έγχυσης φαρμάκων του ΓΝΑ ΚΑΤ

23/12/2022 13/01/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπείας του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπείας του ΓΝΑ ΚΑΤ

23/12/2022 02/02/2023 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών αερίων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών αερίων του ΓΝΑ ΚΑΤ

20/12/2022 26/01/2023 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ψηφιακού αγγειογράφου του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ψηφιακού αγγειογράφου του ΓΝΑ ΚΑΤ

20/12/2022 12/01/2023 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια επίδεσμοι του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια επίδεσμοι του ΓΝΑ ΚΑΤ

19/12/2022 23/12/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ

19/12/2022 23/01/2023 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό του ΓΝΑ ΚΑΤ

16/12/2022 12/01/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ

16/12/2022 22/01/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ

Παράταση χρόνου Υποβολής-Κατάθεσης-Ηλεκτρονικής αποσφράγισης
16/12/2022 12/01/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκόλλητων επιδέσμων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκόλλητων επιδέσμων του ΓΝΑ ΚΑΤ

15/12/2022 05/01/2023 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αποστειρωμένω κομπρεσών για θεραπεία ελκών – εγκαυμάτων και τραυμάτων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αποστειρωμένω κομπρεσών για θεραπεία ελκών – εγκαυμάτων και τραυμάτων του ΓΝΑ ΚΑΤ

21/11/2022 09/12/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Νάρθηκες” του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Νάρθηκες” του ΓΝΑ ΚΑΤ

21/11/2022 09/12/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια απορρυπαντικών του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια απορρυπαντικών του ΓΝΑ ΚΑΤ

18/11/2022 05/12/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια απορροφούμενων αιμοστατικών του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια απορροφούμενων αιμοστατικών του ΓΝΑ ΚΑΤ

10/11/2022 25/11/2022 έως 14:30 μμ Πρόσκληση Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΓΝΑ ΚΑΤ
10/11/2022 25/11/2022 έως 12:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοσκοπικού Συστήματος για την ΜΕΘ του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοσκοπικού Συστήματος για την ΜΕΘ του ΓΝΑ ΚΑΤ

09/11/2022 14/12/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανακυκλώσιμων σκευών για οικιακή χρήση του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανακυκλώσιμων σκευών για οικιακή χρήση του ΓΝΑ ΚΑΤ

21/10/2022 11/11/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών – απολυμαντικών αποστείρωσης του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών – απολυμαντικών αποστείρωσης του ΓΝΑ ΚΑΤ

21/10/2022 11/11/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια χειροπετσέτες – χαρτί υγείας του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια χειροπετσέτες – χαρτί υγείας του ΓΝΑ ΚΑΤ

10/10/2022 02/11/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια σύστημα τοπικής έγχυσης αναισθητικού του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια σύστημα τοπικής έγχυσης αναισθητικού του ΓΝΑ ΚΑΤ

07/10/2022 02/11/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και γεννητριών και υποσταθμών του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και γεννητριών και υποσταθμών του ΓΝΑ ΚΑΤ

05/10/2022 02/11/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αγγειακές προθέσεις του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αγγειακές προθέσεις του ΓΝΑ ΚΑΤ

05/10/2022 24/10/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης του ΓΝΑ ΚΑΤ

28/09/2022 07/10/2022 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ενοικίαση και εγκατάσταση σε λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος τουλάχιστον 750KVA του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ενοικίαση και εγκατάσταση σε λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος τουλάχιστον 750KVA του ΓΝΑ ΚΑΤ

28/09/2022 19/10/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αναισθησίας και ανάνηψης του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αναισθησίας και ανάνηψης του ΓΝΑ ΚΑΤ

Παράταση χρόνου Υποβολής-Κατάθεσης-Ηλεκτρονικής αποσφράγισης
27/09/2022 14/10/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη για την μελέτη και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος ψύξης BMS, δύο (2) εγκαταστάσεις για ΤΕΠ και χειρουργεία του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη για την μελέτη και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος ψύξης BMS, δύο (2) εγκαταστάσεις για ΤΕΠ και χειρουργεία του ΓΝΑ ΚΑΤ

27/09/2022 14/10/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη για την προμήθεια σάκων αίματος του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη για την προμήθεια σάκων αίματος του ΓΝΑ ΚΑΤ

27/09/2022 10/10/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη για την προμήθεια πλυντηρίου 40 kg νοσοκομειακού τύπου του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη για την προμήθεια πλυντηρίου 40 kg νοσοκομειακού τύπου του ΓΝΑ ΚΑΤ

14/09/2022 29/09/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Παροχετεύσεων» του ΓΝΑ ΚΑΤ
30/08/2022 23/09/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ

30/08/2022 23/09/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη για τις υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κλιματισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη για τις υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κλιματισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ

30/08/2022 23/09/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Υπηρεσίες συντήρησης ξυλουργικών εγκαταστάσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Υπηρεσίες συντήρησης ξυλουργικών εγκαταστάσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ

26/07/2022 11/08/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια «πακέτου αναβάθμισης Μαγνητικού τομογράφου Gyroscan NT PHILIPS σε πλατφόρμα synergy» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια «πακέτου αναβάθμισης Μαγνητικού τομογράφου Gyroscan NT PHILIPS σε πλατφόρμα synergy» του ΓΝΑ ΚΑΤ

22/07/2022 08/08/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Τηλεφωνικό Κέντρο» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Τηλεφωνικό Κέντρο» του ΓΝΑ ΚΑΤ

22/07/2022 09/09/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ

28/06/2022 15/07/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Τεσσάρων χειρουργικών προβολέων για το χειρουργείο του 1ου ορόφου» του ΓΝΑ ΚΑΤ
28/06/2022 15/07/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες μεταφοράς μονάδων αίματος-παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ
21/06/2022 08/07/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

14/06/2022 29/06/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών» του ΓΝΑ ΚΑΤ

10/06/2022 21/07/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Παράδοσης Γευμάτων (Τραπεζοκόμων)» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Παράδοσης Γευμάτων (Τραπεζοκόμων)» του ΓΝΑ ΚΑΤ

10/06/2022 29/06/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Μελέτη και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος ψύξης (BMS), δύο (2) εγκαταστάσεις για ΤΕΠ και Χειρουργεία» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Μελέτη και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος ψύξης (BMS), δύο (2) εγκαταστάσεις για ΤΕΠ και Χειρουργεία» του ΓΝΑ ΚΑΤ

19/04/2022 03/05/2022 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις «Υπηρεσίες ετήσιας παροχής εσωτερικού ελέγχου και τετράμηνης παροχής κατάρτισης σχεδίου χάρτη παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες» του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
15/04/2022 02/05/2022 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής» του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ Διευκρινίσεις
03/03/2022 14/03/2022 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Συντήρηση κλιματιστικών και ψυκτικών μονάδων» του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
02/03/2022 15/03/2022 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Συνεργασία με τραπεζικό οργανισμό για την διαχείρηση ταμειακών λογαριασμών» του νοσοκομείου ΕΚΑ
16/02/2022 24/02/2022 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων ταυτοποίησης και προσδιορισμού ευαισθησίας στα αντιβιοτικά/αντιμυκητιασικά μικροβίων και μυκήτων με χρήση συνοδού εξοπλισμού – αυτόματου αναλυτή ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος MIC μικροβίων και μυκήτων» του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
08/02/2022 22/02/2022 έως 01:00 μμ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Παροχή γευμάτων σίτισης νοσηλευομένων και προσωπικού (catering)» του νοσοκομείου ΕΚΑ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή γευμάτων σίτισης νοσηλευομένων και προσωπικού (catering)» του νοσοκομείου ΕΚΑ

ΕΕΕΣ
31/01/2022 07/02/2022 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες μεταφοράς βιολογικών προϊόντων του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
21/01/2022 31/01/2022 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων πραγματοποίησης βιοχημικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
31/12/2021 26/01/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Προϊόντα εντερικής διατροφής» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Προϊόντα εντερικής διατροφής» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΕΕΕΣ
29/12/2021 21/01/2022 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Πλέγματα» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Πλέγματα» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ
28/12/2021 19/01/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλωσίμων υλικών αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλωσίμων υλικών αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό» του ΓΝΑ ΚΑΤ

27/12/2021 20/01/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Σύριγγες» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Σύριγγες» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ Διευκρινίσεις
24/12/2021 03/02/2022 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Καθετήρες» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Καθετήρες» του ΓΝΑ ΚΑΤ

23/12/2021 27/01/2022 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Γραφικής ύλης» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ Διευκρινίσεις
22/12/2021 19/01/2022 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Περισκελίδες με συνοδό εξοπλισμό» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
22/12/2021 12/01/2022 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Συνοδού εξοπλισμού καπνογράφων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
22/12/2021 11/01/2022 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απογραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων και την ταυτοποποίησή τους με το υφιστάμενο μητρώο παγίων του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
17/12/2021 13/01/2022 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Μίας θεραπευτικής κλίνης ΒΟΑΤΗ για το γυμναστήριο ασθενών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
15/12/2021 29/12/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ετήσια παροχή υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρσης εργαζομένων σε χώρους ιοντιζουσών ακτινοβολιών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
13/12/2021 27/12/2021 έως 01:00 μμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση των ατμολεβήτων Νο1 και Νο3 του κεντρικού λεβητοστασίου» του νοσοκομείου ΕΚΑ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση των ατμολεβήτων Νο1 και Νο3 του κεντρικού λεβητοστασίου» του νοσοκομείου ΕΚΑ

09/12/2021 20/01/2022 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Κλιβανιστών» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Κλιβανιστών» του ΓΝΑ ΚΑΤ

07/12/2021 07/01/2022 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ενοικίαση και εγκατάσταση σε λειτουργία πετρελαιοκίνητου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ισχύος τουλάχιστον 750 KVA» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
03/12/2021 14/12/2021 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
03/12/2021 16/12/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Οργάνων ποιοτικής μέτρησης για τον έλεγχο ακτινοβολίας ακτινολογικών μηχανημάτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
03/12/2021 15/12/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμός ακτινοπροστασίας για αναζωογόνηση, ΜΕΘ, ΤΕΠ, Χειρουργεία – Αξονικό» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
29/11/2021 15/12/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Καθετήρες με μπαλονάκι» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Καθετήρες με μπαλονάκι» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ
23/11/2021 14/12/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προληπτική «Συντήρηση – Επισκευή (χωρίς ανταλλακτικά) των συστημάτων πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/11/2021 08/12/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση «Τριών νέων συστημάτων κλήσης αδελφών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
10/11/2021 16/12/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Καθαρισμού κτιρίων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Καθαρισμού κτιρίων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

10/11/2021 26/11/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμα Θεραπείας Νεφρού» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμα Θεραπείας Νεφρού» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ
05/11/2021 15/11/2021 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματο αιματολογικό αναλυτή με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
03/11/2021 16/11/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Δύο τροχήλατων αλλαγών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
29/10/2021 17/11/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Οστικά τσιμέντα και παρελκόμενα» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Οστικά τσιμέντα και παρελκόμενα» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ
27/10/2021 11/11/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί και συγκεκριμένα για τα είδη πάνες ενηλίκων Νο 3, πάνες υπόστρωμα 60Χ90 και ουροδοχεία μιας χρήσης» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
27/10/2021 11/11/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «απόφραξης και του καθαρισμού όλων των φρεατίων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
22/10/2021 11/11/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απορρυπαντικών» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απορρυπαντικών» του ΓΝΑ ΚΑΤ

21/10/2021 26/10/2021 έως 02:00 μμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την άμεση κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου ΕΚΑ
12/10/2021 02/11/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Διαρρύθμισης και ανακαίνισης εξεταστηρίων ελάσσονος τραύματος ΤΕΠ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/10/2021 10/11/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΕΕΕΣ
08/10/2021 29/10/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια της «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
07/10/2021 12/10/2021 έως 02:00 μμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την άμεση κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου ΕΚΑ
07/10/2021 21/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες της «Επαύξησης της ισχύος των κλιβάνων της κεντρικής αποστήρωσης» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
06/10/2021 24/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» του ΓΝΑ ΚΑΤ
06/10/2021 25/10/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος διαχείρισης συστημάτων ψύξης (BMS), δύο (2) εγκαταστάσεις για ΤΕΠ και Χειρουγεία» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος διαχείρισης συστημάτων ψύξης (BMS), δύο (2) εγκαταστάσεις για ΤΕΠ και Χειρουγεία» του ΓΝΑ ΚΑΤ

04/10/2021 25/10/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
04/10/2021 08/10/2021 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με τραπεζικό οργανισμό για τη διαχείριση ταμειακών λογαριασμών του νοσοκομείου ΕΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση     Διευκρινίσεις
01/10/2021 18/10/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο αναρροφήσεων υψηλής πίεσης και δύο φορητών αναρροφήσεων υψηλής πίεσης για την Α Γενική Χειρουργική κλινική και δύο τροχήλατων αναρροφήσεων για το χειρουργείο του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
27/09/2021 14/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια χειρουργικών διαθερμιών του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
27/09/2021 14/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδικά απολυμαντικά-Απολυμαντικά αποστείρωσης» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
24/09/2021 06/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «μίας φυγόκεντρου για το βιοχημικό» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/09/2021 07/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μεταφορά μονάδων αίματος, παραγώγων και βιολογικών δειγματών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/09/2021 07/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μη μαγνητικού μόνιτορ παρακολούθησης παραμέτρων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
20/09/2021 07/10/2021 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
10/09/2021 05/10/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της απόφραξης και του καθαρισμού όλων των φρεατίων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/09/2021 23/09/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τριών εξακάναλων ηλεκτροκαρδιογράφων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
06/09/2021 21/09/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναλητικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών αναρρόφησης billaw τριών θαλάμων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
01/09/2021 16/09/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΑΚΟΙ-ΤΣΑΝΤΕΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
27/08/2021 07/09/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου από τέσσερεις (4) αδειούχους ηλεκτρολόγους με εμπειρία του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
Διευκρινίσεις
Παράταση Διαγωνισμού
28/07/2021 08/09/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Νάρθηκες» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
27/07/2021 08/09/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
14/07/2021 26/07/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου από τέσσερεις (4) αδειούχους ηλεκτρολόγους με εμπειρία του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
14/07/2021 28/07/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων-αναλωσίμων (χωρίς συνοδό εξοπλισμό) και μικροειδών για τις ανάγκες του βιοπαθολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
06/07/2021 28/07/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση , τεσσάρων νέων συστημάτων κλήσης αδελφών του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
01/07/2021 15/07/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης με ανταλλακτικά του σωληνωτού ταχυδρομείου» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
01/07/2021 22/07/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

01/07/2021 22/07/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

01/07/2021 12/07/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του έργου της πλήρους εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ
17/06/2021 01/07/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «δύο πιεσομέτρων με οξύμετρο για το τμήμα επειγόντων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
11/06/2021 30/06/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «μίας φυγόκεντρου για το βιοχημικό» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/06/2021 24/06/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδικά απολυμαντικά – Απολυμαντικά αποστείρωσης» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/06/2021 24/06/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δεκαπέντε ηλεκτρικών κλινών για το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/06/2021 24/06/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
31/05/2021 22/06/2021 έως 15:00 «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ» (Κωδικός ΟΠΣ 5038621) στο Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» (CPV: 71320000-7) «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ»
«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
28/05/2021 08/07/2021 έως 10:00 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»
26/05/2021 08/07/2021 έως 10:00 πμ Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», προκηρύσσει τον υπ’ αριθ. 42/2021 Ανοικτό ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την Προμήθεια «Ιματισμού χειρουργείου»
25/05/2021 17/06/2021 έως 12:00 πμ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΤΕΥΔ
25/05/2021 11/06/2021 έως 11:00 πμ Προμήθεια «μασκών ιατρικών αερίων» , για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ ΤΕΥΔ
25/05/2021 10/06/2021 έως 10:00 πμ Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά και αναλώσιμα των ανελκυστήρων, του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
20/05/2021 01/07/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών «Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ
19/05/2021 10/06/2021 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ
19/05/2021 10/06/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
18/05/2021 10/06/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ
18/05/2021 04/06/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΠΟΧΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
13/05/2021 31/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
06/05/2021 27/05/2021 έως 11:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
06/05/2021 27/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ασκών Συλλογής Αίματος του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
06/05/2021 27/05/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» του ΓΝΑ ΚΑΤ

06/05/2021 24/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
28/04/2021 19/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια παροχετεύσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
28/04/2021 19/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια στολές και ρόμπες χειρουργείου του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
14/04/2021 27/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
13/04/2021 27/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
13/04/2021 06/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «χημικών ατμογεννητριών – ατμολεβητών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/04/2021 06/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υφαντών υφασμάτων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/04/2021 06/05/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μαξιλαριών του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/04/2021 19/04/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι δύο ηλεκτρικών νοσοκομειακών κρεβατιών του νοσοκομείου ΕΚΑ ΤΕΥΔ     Διευκρινίσεις
07/04/2021 05/05/2021 έως 10:00 πμ Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός «πληντυρίου ιματισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου ιματισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ

06/04/2021 22/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων» του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου πιάτων τύπου τούνελ flight στα μαγειρεία του 7ου ορόφου» του ΓΝΑ ΚΑΤ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

06/04/2021 21/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Video – βρογχοσκοπίου του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
30/03/2021 14/04/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αποστειρωμένων κομπρεσών για τη θεραπεία ελκών – εγκαυμάτων – τραυμάτων του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
26/02/2021 10/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ενός τροχήλατου ψηφιακού ακτινογραφικού για τη νέα ΜΕΘ» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
24/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια χειρουργικής διαθερμίας του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης μπαρών και θυρών» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων, λεβήτων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
23/02/2021 11/03/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης οπτικοακουστικών μέσων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
11/02/2021 24/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Video – λαρυγγοσκόπιου και Video – βροχοσκόπιου του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
08/02/2021 22/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή με λογισμικό και Tablet» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
05/02/2021 25/02/2021 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τα «Υλικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» του ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΕΥΔ
04/02/2021 15/02/2021 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια θαλάμου βιολογικής ασφάλειας τάξης ΙΙ τύπου Α2 του νοσοκομείου ΕΚΑ

Προκήρυξη Επαναλητικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου του νοσοκομείου ΕΚΑ

03/02/2021 18/02/2021 έως 13:00 μμ Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας» του νοσοκομείου ΕΚΑ Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Ευρωπαΐκού Εντύπου Σύμβασής
26/01/2021 18/02/2021 έως 13:00 μμ Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας» του νοσοκομείου ΕΚΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο