ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Έτη 2011-2012-2013

Ημ/νία Τίτλος Διαβούλευσης Παραρτήματα Επικοινωνία Παρατηρήσεις Προμηθευτών
05/08/2011 Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Αναπνευστήρων Εντατικής Περατώθηκε
21/02/2012 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Θερμοκρασίας Ασθενούς Παρατηρήσεις στο prom3@kat-hosp.gr έως 21/02/2012 (Περατώθηκε)
27/04/2012 Δημόσια Διαβούλευση Μηχανήματος Απολύμανσης ΜΕΘ Παρατηρήσεις στο prom3@kat-hosp.gr έως 27/04/2012 (Περατώθηκε)
04/05/2012 Δημόσια Διαβούλευση για Ηλεκτρικές Κλίνες ΦΙΑΠ Παρατηρήσεις στο prom3@kat-hosp.gr έως 04/05/2012 (Περατώθηκε)
07/06/2012 Δημόσια διαβούλευση τεχνικων προδιαγραφών για βρογχοσκόπια Παρατηρήσεις στο prom3@kat-hosp.gr έως 07/06/2012
29/10/2012 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Ψηφιακής Ακτινογραφίας (CR) Παρατηρήσεις στο prom3@kat-hosp.gr έως 29/10/2012 (Περατώθηκε)
03/01/2013 Κατάθεση Προσφορών για Σιελαδενοσκόπιο – 2 Μικροεργαλεια Αφαίρεσης Λίθων – Μήλες και Διαστολείς για το Τμήμα Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
18/03/2013 Δημόσια Διαβούλευση Επισκευής Φυγόκεντρου
22/04/2013 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Θερμοκρασίας Ασθενούς Παρατηρήσεις στο prom3@kat-hosp.gr έως 22/04/2013
15/05/2013 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών HOLTER – Στρώματα Χειρουργείου Παρατηρήσεις στο prom3@kat-hosp.gr έως 15/05/2013
14/06/2013 Τεχνικές Προδιαγραφές Εργαλείων Χειρουργείου
BIOGENESIS DYNAMICS PROTON
CANA ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ HOSPITAL LINE
COLOPLAST BARD ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
JOHNSON MART ENDOSKOPIKI
SURGILIFE CORMED ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
TELEFLEX
26/02/2014 Τεχνικές Προδιαγραφές Σάκοι για ούρα  prom12@kat-hosp.gr
15/01/2014 Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΠΥΥ 2012 Υλικά Κατασκευής Τεχνητών Μελών  prom4@kat-hosp.gr
10/01/2014 Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΠΥΥ 2012 Προδιαγραφές για Διαβούλευση (1ο μέρος)
Προδιαγραφές για Διαβούλευση (2ο μέρος)
 prom4@kat-hosp.gr
07/01/2014 Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια τριών κλιβάνων ατμού κεντρικής αποστείρωσης δύο θυρών με ατμό δικτύου και ηλεκτρική ατμογεννήτρια Οι προμηθευτές μπορούν να αποστέλλουν τις παρατηρήσεις τους στο mail prom3@kat-hosp.gr έως 07-01-2014. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και μετά την πάροδο αυτής, ουδεμία παρατήρηση θα ληφθεί υπόψη
02/08/2013 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για το Διαγωνισμό Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας Διαγωνισμός Ορολογικού Αιμοδοσίας 2011/2013
Διαγωνισμός Αιμοδοσίας 2011
prom5@kat-hosp.gr έως 02/08/2013
Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για το Διαγωνισμό Προμήθειας Εργαλείων Χειρουργείου prom5@kat-hosp.gr 1. Προτάσεις Εταιρειών
2. Πρασφυγές κατά της Διακήρυξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο