ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 05ος 2024

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 04ος 2024

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 03ος 2024

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 02ος 2024

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 01ος 2024

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 09ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 08ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 07ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 06ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 05ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 04ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 03ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 02ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 01ος 2023

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 09ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 08ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 07ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 06ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 05ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 04ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 03ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 02ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 01ος 2022

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 09ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 08ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 07ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 06ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 05ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 04ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 03ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 02ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 01ος 2021

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 09ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 08ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 07ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 06ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 05ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 04ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 03ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 02ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 01ος 2020

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 9ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 8ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 7ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 6ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 5ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 4ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 3ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 2ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 1ος 2019

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 9ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 8ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 7ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 6ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 5ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 4ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 3ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 2ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 1ος 2018

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 9ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 8ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 7ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 6ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 5ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 4ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 3ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 2ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 1ος 2017

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο