ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Αποφοίτηση

 

Η αποφοίτηση από το ΣΑΕΚ, γίνεται με την ολοκλήρωση των πέντε εξαμήνων.

 

Το ΣΑΕΚ εκδίδει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

 

Ο καταρτιζόμενος οφείλει να συμμετέχει στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

(διενεργούνται  από τον ΕΟΠΠΕΠ ),  προκειμένου  να αποκτήσει το

ΔΙΠΛΩΜΑ   /  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο