ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

 

Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών Τίτλος Προκήρυξης/Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
16/12/2019 14/01/2020 έως 10:00 πμ Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια Βηματοδοτών“,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
02/12/2019 16/12/2019 έως 11:00 πμ Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων πραγματοποίησης βιοχημικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού
02/12/2019 13/12/2019 έως 12:00 μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Διευκρινίσεις
22/11/2019 12/12/2019 έως 10:00 πμ Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίων της “Συντήρησης και επισκευής των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ” Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
08/11/2019 18/11/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση κλιματιστικών & ψυκτικών μονάδων στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
31/10/2019 11/11/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δυο μαγείρων στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού

20/09/2019 07/10/2019 έως 14:00 μμ Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου ΤΕΥΔ
15/10/2019 29/10/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου από αδειούχο θερμαστή με εμπειρία
09/10/2019 31/10/2019 έως 12:00 μμ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ Διακήρυξη
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
09/10/2019 31/10/2019 έως 12:00 μμ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
Διακήρυξη
09/10/2019 31/10/2019 έως 12:00 μμ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
ΔιακήρυξηΔιευκρινίσεις
04/10/2019 17/10/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προετοιμασία των χώρων υποδοχής του ψηφιακού ακτινογραφικού συγκροτήματος από διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
04/10/2019 17/10/2019 έως 09:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προετοιμασία των χώρων υποδοχής των ψηφιακών ακτινογραφικών συγκροτημάτων, δωρεάς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
23/09/2019 16/10/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ασκών Συλλογής Αίματος Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
20/09/2019 07/10/2019 έως 14:00 πμ Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ
20/09/2019 01/10/2019 έως 11:00 πμ Προμήθεια αντιδραστηρίων ταυτοποίησης και προσδιορισμού ευαισθησίας στα αντιβιοτικά μικροβίων με χρήση συνοδού εξοπλισμού
20/09/2019 30/09/2019 έως 11:00 πμ Προμήθεια αντιδραστηρίων ταυτοποίησης και αναλωσίμων για αυτόματο αναλυτή με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού
16/09/2019 25/09/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Υπηρεσίες Διοικητικού Διαχειριστικού και Λογιστικού ελέγχου από Εσωτερικό ελεγκτή
02/09/2019 16/09/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρόφιλων αυτολιπαινόμενων καθετήρων
02/09/2019 13/09/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καθετήρων Νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

26/08/2019 04/09/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής του ΕΚΑ
26/08/2019 03/09/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΕΚΑ
26/08/2019 02/09/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του ΕΚΑ
24/06/2019 05/07/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του ΕΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δυο μαγείρων του ΕΚΑ

21/06/2019 11/07/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια “τεσσάρων αναπνευστήρων για το ΤΕΠ” Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
11/06/2019 26/06/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-οθονών-πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ)
11/06/2019 25/06/2019 έως 12:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονία-εντομοκτονία) Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
10/06/2019 24/06/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον ελαιχρωματισμό των κλινικών και της περίφραξης του νοσοκομείου ΕΚΑ
10/06/2019 21/06/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες απόφραξης και καθαρισμού φρεατίων του νοσοκομείου ΕΚΑ
07/06/2019 20/06/2019 έως 12:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων παρακλίνιων μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων για το ΤΕΠ Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
22/05/2019 13/06/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συτημάτων κλήσης νοσηλευτών στον πέμπτο όροφο του Κεντρικού Κτηρίου του ΓΝΑ ΚΑΤ” Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
22/05/2019 12/06/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “προληπτική συντήρηση – επισκευή (χωρίς ανταλλακτικά) των συστηματών πυρανίχνευσης,αυτόματης κατάσβεσης του ΓΝΑ ΚΑΤ” Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
21/05/2019 04/06/2019 έως 10:30 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018-2019 και υποστήριξη εφαρμογής διπλογραφικού λογιστικού αυτήματος 2019,2020,2021 1-Υπεύθυνη Δήλωση
2-Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
21/05/2019 04/06/2019 έως 10:30 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του νοσοκομείου για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή 1-Υπεύθυνη Δήλωση
2-Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
17/05/2019 06/06/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Ιατρικές βελόνες” Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
16/05/2019 28/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή του νοσοκομείου ΕΚΑ
15/05/2019 27/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου από αδειούχο ηλεκτρολόγο με εμπειρία
14/05/2019 04/06/2019 έως 10:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
14/05/2019 24/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών φορητών ακτινογραφικών συστημάτων
13/05/2019 31/05/2019 έως 14:00 πμ Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός “ψύκτη κλιματισμού για τις ανάγκες του κτιρίου ΤΕΠ”
10/05/2019 23/05/2019 έως 12:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας (ορθοπαντογράφος) Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
30/04/2019 11/06/2019 έως 10:00 πμ Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τις “Υπηρεσίες Συντήρσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού”
25/04/2019 23/05/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής πυροπροστασίας στο ΓΝΑ ΚΑΤ” Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
24/04/2019 10/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη για υπηρεσίες απόφραξης και καθαρισμού φρεατίων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
24/04/2019 09/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη για την μίσθωση τριών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
24/04/2019 07/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη για την προμήθεια εναλλάκτη θέρμανσης νερού Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
19/04/2019 09/05/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία “Υλικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων” Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
19/04/2019 08/05/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία “Απόφραξη και καθαρισμός όλων των φρεατίων του ΓΝΑ ΚΑΤ” Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
19/04/2019 08/05/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία “Μεταφορά μονάδων αίματος,παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων” Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
11/04/2019 22/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Ζ και υποσταθμού του Εθνικού Κέντρο Αποκατάστασης
05/04/2019 16/04/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δυο μαγείρων στο Εθνικού Κέντρο Αποκατάστασης
05/04/2019 15/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υποστήριξη εφαρμογής διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
01/04/2019 08/04/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σύτισης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Εθνικόυ Κέντρου Αποκατάστασης

Διευκρινίσεις
28/03/2019 17/04/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδικών απολυμαντικών – απολυμαντικών αποστείρωσης συνολικής πίστωσης 7.234,27€ με ΦΠΑ Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
22/03/2019 03/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού στο ΕΚΑ
22/03/2019 02/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων χωρίς συνοδό εξοπλισμό και μικροειδών για τις ανάγκες του μικροβιολογικού εργαστηρίου του ΕΚΑ
04/03/2019 12/03/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού στα Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Διευκρινίσεις
08/02/2019 14/03/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες Οργάνωσης Ραντεβού (Πρωινά – Απογευματινά) του ΓΝΑ ΚΑΤ» ΤΕΥΔ-Οικονομική-Υπεύθυνη Δήλωση
08/02/2019 18/02/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη για την προμήθεια επιθεμάτων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
22/01/2019 06/03/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ιατρικών αερίων» Διακήρυξη
Μετάβαση στο περιεχόμενο