ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Όραμα και Στόχοι

 

Το Γενικό Νοσοκομείο «Αττικής ΚΑΤ» μοιράζεται το όραμα του Υπουργείου Υγείας για την εξάλειψη παραγόντων κίνδυνου για την υγεία (κοινωνικο-οικονομικών και συμπεριφοράς), τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες, με παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στοχεύοντας σταθερά:

  1. Στην ενδυνάμωση και αναβάθμιση της πρόληψης και της ενημέρωσης του πληθυσμού, αναφορικά με τους παράγοντες κίνδυνου για την υγεία.
  2. Στη διασφάλιση ισότιμης και καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.
  3. Στην ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
  4. Στον συντονισμό όλων των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης φροντίδας των ασθενών.
  5. Στην ενίσχυση της συνεργασίας των χρηστών υπηρεσιών υγείας με τους επαγγελματίες υγείας-πρόνοιας, τους φροντιστές και την τοπική κοινωνία, για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας.
  6. Στην κατάλληλη κατανομή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
  7. Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο