ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια: Παναγιώτα Ανδρούτσου

Τηλ. 213 – 20.86.954

Γραμματεία: Τηλ. 213 – 20.86.970 E – mail: pandroutsou@kat-hosp.gr

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Υποδιευθύντρια: Ευαγγελία Λάππα

Τηλ. 213 – 20.86.784

E – mail: ypoddioik@kat-hosp.gr.

 

 

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Προϊστάμενος: Ιωάννης Μπομπάκος

Τηλ. 213 – 20.86.414

Τηλ. Επικοινωνίας: 

213 – 20.86.414, 213 – 20.86.220, 213 – 20.86.389, 213 – 20.86.628, 213 – 20.86.708

Fax: 213 – 20.86.707 E – mail: pros10@kat-hosp.gr.

 

Τμήμα Γραμματείας

Πρωτόκολλο: 213 – 20.86.203, 213 – 20.86.213

E – mail: gram2@kat-hosp.gr

Fax. 213 – 20.86.610

Επιστημονικό Αρχείο: 213 – 20.86.206

E – mail: arxeio2-kat@0306.syzefxis.gov.gr

 

Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Γραφείο Κίνησης Ασθενών: 

Προϊσταμένη: Αντιγόνη Καπαρού

Τηλ. 213 – 20.86.356, 213 – 20.86.817

E – mail: grkin2@kat-hosp.gr.

Fax. 213 – 20.86.949

Γραφείο Ελέγχου Νοσηλίων:

Τηλ. 213 – 20.86.225, 213 – 20.86.393

E – mail: nosil7@kat-hosp.gr.

Fax. 213 – 20.86.396

 

Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων

Προϊστάμενος: 213 – 20.86.075, 213 – 20.86.785

E – mail: grei1@kat-hosp.gr 

 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Προϊσταμένη:

Μαστρογιάννη Χαριτωμένη,

Τηλ. 213 – 20.86.087, 213 – 20.86.710 E – mail: ypoikonomikos@kat-hosp.gr.

 

 

Τμήμα Οικονομικού

Προϊσταμένη:

Χαντζή Βασιλική,

Τηλ. 213 – 20.86.227, 213 – 20.86.709 E – mail: ekonom@kat-hosp.gr.

Μισθοδοσία

Τηλ. 213 – 20.86.318, 213 – 20.86.494, 213 – 20.86.713 E – mail: misth1@kat-hosp.gr.

Λογιστήριο

Τηλ. 213 – 20.86.614, 213 – 20.86.413, 213 – 20.86.711

Fax. 213 – 20.86.501 E – mail: logist@kat-hosp.gr.

Ταμείο

Τηλ. 213 – 20.86.636 E – mail: tameio@kat-hosp.gr.

 

Τμήμα Προμηθειών

Γραφείο Προμηθειών

Τηλ. 213 – 20.86.657

Fax. 213 – 20.86.757 E – mail: prom5@kat-hosp.gr

 

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Τηλ. 213 – 20.86.226, 213 – 20.86.770, 213 – 20.86.226

Αποθήκη Γενικού Υλικού: 213 – 20.86.503, 213 – 20.86.623

Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού: 213 – 20.86.759, 213 – 20.86.624, 213 – 20.86.741

Αποθήκη Τεχνικού Υλικού: 213 – 20.86.520 E – mail: diax@kat-hosp.gr.

 

Τμήμα Επιστασίας & Ιματισμού

Προϊστάμενη Ευγενία Ριζάκου

Τηλ. 213 – 20.86.045 E – mail: epistasia@kat-hosp.gr.

Τηλεφωνικό Κέντρο

213 – 20.86.999

Θυρωρείο

Κεντρική (ανατολική) είσοδος: 213 – 20.86.526

Δυτική είσοδος: 213 – 20.86.218

Πληροφορίες (1ος όροφος κεντρικού κτιρίου):

213 – 20.86.451

Ιματισμός

Προϊσταμένη: 213 – 20.86.248

Πλυντήριο (Διανομή ιματισμού): 213 – 20.86.240

Ραφείο: 213 – 20.86.242

 

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Προϊστάμενος: Παναγιώτης Μουζακίτης,

Τηλ. 213 – 20.86.336,

E – mail: tech1@kat-hosp.gr.

Fax. 213 – 20.86.786

 

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Τηλ. 213 – 20.86.169, 213 – 20.86.102, 213-20.86.521

E – mail: bioiatriki1@kat-hosp.gr.

 

Τμήμα Τεχνικού

Τηλ. 213 – 20.86.689, 213 – 20.86.862

E – mail: tech3@kat-hosp.gr.

Οι ασθενείς σε περίπτωση που θέλουν να καταθέσουν αίτηση στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ ή την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μπορούν να βρούν τα σχετικά Υποδείγματα:
 
Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο