ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Παναγιώτα Ανδρούτσου

Τηλ. 213 – 20.86.954

Γραμματεία: Τηλ. 213 – 20.86.970

E – mail: pandroutsou@kat-hosp.gr

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης: Ευαγγελία Λάππα

Τηλ. 213 – 20.86.784

E – mail: ypoddioik@kat-hosp.gr

 

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Προϊστάμενος: Ιωάννης Μπομπάκος

Τηλ. 213 – 20.86.414

Τηλ. Επικοινωνίας: 

213 – 20.86.414, 213 – 20.86.220, 213 – 20.86.389, 213 – 20.86.628, 213 – 20.86.708

E – mail: pros10@kat-hosp.gr

 

Τμήμα Γραμματείας

Προϊσταμένη: Δήμητρα Ντανοβασίλη

 

Πρωτόκολλο: 213 – 20.86.203, 213 – 20.86.213

E – mail: gram2@kat-hosp.gr

Επιστημονικό Αρχείο: 213 – 20.86.206

E – mail: arxeio@kat-hosp.gr

 

Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Προϊσταμένη: Κασσιανή Βάκκα

 

Γραφείο Κίνησης Ασθενών: 

Τηλ. 213 – 20.86.356, 213 – 20.86.817

E – mail: grkin2@kat-hosp.gr

 

Γραφείο Ελέγχου Νοσηλίων:

Τηλ. 213 – 20.86.225, 213 – 20.86.393

E – mail: nosil7@kat-hosp.gr

 

 

Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων

Προϊσταμένη: Μαρία Βλαχάβα

Τηλ. 213 – 20.86.075, 213 – 20.86.785

E – mail: grei1@kat-hosp.gr

 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης: Χαριτωμένη Μαστρογιάννη

Τηλ. 213 – 20.86.087, 213 – 20.86.710

E – mail: ypoikonomikos@kat-hosp.gr

 

 

Τμήμα Οικονομικού

Προϊσταμένη: Βασιλική Χαντζή

Τηλ. 213 – 20.86.227, 213 – 20.86.709

E – mail: ekonom@kat-hosp.gr

Μισθοδοσία

Τηλ. 213 – 20.86.318, 213 – 20.86.494, 213 – 20.86.713

E – mail: misth1@kat-hosp.gr

Λογιστήριο

Τηλ. 213 – 20.86.614, 213 – 20.86.413, 213 – 20.86.711

E – mail: logist@kat-hosp.gr

Ταμείο

Τηλ. 213 – 20.86.636

E – mail: tameio@kat-hosp.gr

 

Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος: Νίκος Τυρινόπουλος

 

Γραφείο Προμηθειών

Τηλ. 213 – 20.86.657

E – mail: prom5@kat-hosp.gr

 

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Τηλ. 213 – 20.86.226, 213 – 20.86.770, 213 – 20.86.155

Αποθήκη Γενικού Υλικού

Τηλ. 213 – 20.86.503, 213 – 20.86.623

Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού

Τηλ. 213 – 20.86.759, 213 – 20.86.624, 213 – 20.86.741

Αποθήκη Τεχνικού Υλικού

Τηλ. 213 – 20.86.520

E – mail: diax@kat-hosp.gr

 

Τμήμα Επιστασίας & Ιματισμού

Προϊστάμενος: Ευστάθιος Παπαλεξάνδρου

Τηλ. 213 – 20.86.045

E – mail: epistasia1@kat-hosp.gr, epistasia@kat-hosp.gr

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

Τηλ. 213 – 20.86.999

Θυρωρείο

Κεντρική είσοδος (ανατολική)

Τηλ. 213 – 20.86.526

Δυτική είσοδος

Τηλ. 213 – 20.86.218

Πληροφορίες (1ος όροφος κεντρικού κτιρίου)

Τηλ. 213 – 20.86.451

Ιματισμός

Τηλ. 213 – 20.86.248

Πλυντήριο (Διανομή ιματισμού)

Τηλ. 213 – 20.86.240

Ραφείο

Τηλ. 213 – 20.86.242

 

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης: Σταυρούλα Μακρή

Τηλ. 213 – 20.86.336

E – mail: s.makri@kat-hosp.gr

 

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προϊστάμενος: Παναγιώτης Μουζακίτης

Τηλ. 213 – 20.86.169, 213 – 20.86.102, 213-20.86.521

E – mail: tech1@kat-hosp.gr

 

Τμήμα Τεχνικού

Προϊστάμενος: Στυλιανός Βρυώνης

Τηλ. 213 – 20.86.689, 213 – 20.86.862

E – mail: tech3@kat-hosp.gr

Οι ασθενείς σε περίπτωση που θέλουν να καταθέσουν αίτηση στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ ή την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μπορούν να βρούν τα σχετικά Υποδείγματα:
 
Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο