ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Επιτροπές ανά Μήνα

Συγκρότηση Επιτροπών ανά Μήνα
Συγκρότηση Επιτροπών 24-05-2024
Ανασυγκρότηση Επιτροπής ΔΑΥΜ 24-05-2024
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 14-05-2024
Συγκρότηση Επιτροπών 26-04-2024
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 05-04-2024
Συγκρότηση Επιτροπών 28-03-2024
Συγκρότηση Επιτροπών 26-02-2024
Ανασυγκρότηση ΟΕΚΟΧΑ 07-02-2024
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 31-01-2024
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 10-01-2024
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 20-12-2023
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 20-12-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 20-12-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 13-12-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 07-12-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 01-12-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 22-11-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 28-09-2023
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 04-09-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 29-08-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 20-07-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 21-06-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 02-06-2023
Συγκρότηση Επιτροπής 24-05-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 24-05-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 02-05-2023
Συγκρότηση Επιτροπής 04-04-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 16-02-2023
Συγκρότηση Επιτροπών 18-01-2023
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 17-01-2023
Συγκρότηση Επιτροπής 29-12-2022
Συγκρότηση Επιτροπής 16-12-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 07-12-2022
Ανασυγκρότηση Επιτροπών 06-12-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 02-12-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 02-11-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 18-10-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 12-10-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 27-09-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 14-09-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 24-08-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 25-07-2022
Συγκρότηση Επιτροπής 12-07-2022
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 05-07-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 22-06-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 17-05-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 10-05-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 18-04-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 17-03-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 15-02-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 13-01-2022
Συγκρότηση Επιτροπών 23-12-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 14-12-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 06-12-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 30-11-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 20-10-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 21-09-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 04-08-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 15-07-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 23-06-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 19-05-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 13-04-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 23-03-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 11-02-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 25-01-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 22-01-2021
Συγκρότηση Επιτροπών 23-12-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 15-12-2020
Ανασυγκρότηση Επιτροπών 07-12-2020
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 30-11-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 23-11-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 19-11-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 21-10-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 19-10-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 28-09-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 02-09-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 31-08-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 23-07-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 21-07-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 30-06-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 25-06-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 19-05-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 29-04-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 24-04-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 24-03-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 20-02-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 05-02-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 15-01-2020
Συγκρότηση Επιτροπών 04-12-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 25-11-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 12-11-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 04-10-2019
Συγκρότηση Επιτροπής 19-09-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 17-09-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 27-08-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 16-07-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 25-06-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 18-06-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 16-05-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 19-04-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 26-03-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 15-03-2019
Συγκρότηση Επιτροπών 10-12-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 30-11-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 16-11-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 17-10-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 14-09-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 27-06-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 21-06-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 19-06-2018
Ανασυγκρότηση Επιτροπών 22-05-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 18-05-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 02-05-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 24-04-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 19-03-2018
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Κλήρωση 01-03-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 21-02-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 19-01-2018
Συγκρότηση Επιτροπών 11-12-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 22-11-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 31-10-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 18-10-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 18-09-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 11-08-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 10-07-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 16-06-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 31-05-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 29-05-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 15-05-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 20-04-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 15-03-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 15-02-2017
Συγκρότηση Επιτροπών 16-01-2017
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 19-12-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 16-12-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 05-12-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 21-11-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 15-11-2016
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 21-10-2016
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 18-10-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 16-09-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 22-08-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 15-07-2016
Παράταση θητείας Επιτροπών 28-06-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 13-06-2016
Ανασυγκρότηση Επιτροπών 03-06-2016
Ανασυγκρότηση Επιτροπών 01-06-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 18-05-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 18-04-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 21-03-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 19-01-2016
Συγκρότηση Επιτροπών 16-12-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 14-12-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 01-12-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 24/11/2015.
Συγκρότηση Επιτροπών 17-11-2015
Συγκρότηση Επιτροπής 06-11-2015
Συγκρότηση Επιτροπής 20-10-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 19-10-2015
Συγκρότηση Επιτροπής 15-09-2015
Συγκρότηση Επιτροπής 24-08-2015
Συγκρότηση Επιτροπής 21-08-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 18-08-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 15-07-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 26-06-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 16-06-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 15-05-2015
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 06-05-2015
Ανασυγκρότηση Επιτροπής 28-04-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 17-04-2015
Συγκρότηση Επιτροπών 19-11-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 17-11-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 22-08-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 28-07-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 14-07-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 10-07-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 17-06-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 13-06-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 28-05-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 16-05-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 16-04-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 18-03-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 03-02-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 20-01-2014
Συγκρότηση Επιτροπών 12-12-2013
Συγκρότηση Επιτροπών 15-11-2013
Συγκρότηση Επιτροπών 16-10-2013
Συγκρότηση Επιτροπών 19-10-2013
Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο