ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000
Ημ/νία Ανάρτησης Ημ/νία Διακήρυξης Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
30/06/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης διετούς διάρκειας για την πραγματοποίηση πειραμάτων σε ζώα.
25/06/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ UPS.Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμου.Πίστωση 2.779,80€ με ΦΠΑ.
23/06/2015 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.Συνολική Πίστωση 11.690,00€ με ΦΠΑ.
25/06/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 3 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ.Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.Πίστωση 17.220,00€ με ΦΠΑ.
18/06/2015 ΥΛΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.Προκήρυξη πρόχειρου γιαγωνισμού.Συνολική Πίστωση 55.327,762€ με ΦΠΑ.
18/06/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΗΔΕΙΩΝ.Προκήρυξη πρόχειρου διαγώνισμου.Συνολική Πίστωση 7.995,88€ με ΦΠΑ.
18/06/2015 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ.Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού.Συνολική Πίστωση 12.721,80€ με ΦΠΑ.
08/06/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
08/06/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.Πίστωση 17.000,00€ με ΦΠΑ.
08/06/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ.Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.Πίστωση 13.530,00€ με ΦΠΑ.
26/05/2015 Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ορού και σύριγγας με συνοδό εξοπλισμό.
10/06/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΖΩΑ.
27/05/2015 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.Πίστωση 7.000,00 € με ΦΠΑ.
28/05/2015 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 42.227,00 € με ΦΠΑ.
03/06/2015 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 13.000,00 € με ΦΠΑ.
03/06/2015 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 27.500,00 € με ΦΠΑ.
27/05/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ.
27/05/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ & ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ.
03/06/2015 Καθαρισμός – Απολύμανση Αεραγωγών κλιματισμού χειρουργείων.Προμήθεια και τοποθέτηση απόλυτων φίλτρων.
27/05/2015 Προμήθεια επιτραπέζιων Η/Υ.
28/05/2015 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ορού και σύριγγας με συνοδό εξοπλισμό.
28/05/2015 ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Προκύρηξη πρόχειρου διαγωνισμού.Συνολική Πίστωση 37.000,00 € με ΦΠΑ
28/05/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ,ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμου.Συνολική Πίστωση 14.391.00 € με ΦΠΑ
26/05/2015 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.Επαναληπτική προκύρηξη πρόχειρου διαγωνισμού.Συνολική πίστωση 18.450,00 € με ΦΠΑ
19/05/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
13/05/2015 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (C-ARM) ΠΙΣΤΩΣΗΣ 55.350,00€ με ΦΠΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
04/05/2015 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2015 ΤΟΥ ΕΚΑ
23/04/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
22/04/2015 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2015
22/04/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:Α.ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ,πίστωση 5.000,00€ με ΦΠΑ Β.ΕΞΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ,πίστωση 15.000,00 με ΦΠΑ Γ.ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ KODAK (1)DV8900,(1)DV6850,(1)DV8100 και DV6800 KAI ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ CR975,πίστωση 19.000,00€ με ΦΠΑ Δ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ BERCHTOLD,πίστωση 3.000,00€ με ΦΠΑ Ε.ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ALOKA,πίστωση 7.000,00 με ΦΠΑ.
29/04/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:Α. Αναισθησιολογικά Engstrom EAS 9010,με πίστωση 20.076,44€ με ΦΠΑ – Β. Ακτινολογικά SIEMENS (σύνολο 6 ακτινολογικοί θάλαμοι),πίστωση 29.796,75€ με ΦΠΑ.
02/04/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού
30/01/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
26/01/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
19/01/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ
13/01/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
19/03/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
19/03/2015 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
13/03/2015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
26/02/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΓΟΜΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
26/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 18 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ MAQUET SV 900
19/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ
30/01/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠ 1219/27-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
12/02/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο