ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Χρήση αποκλειστικού/ής νοσοκόμου/ας

Η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται αποκλειστικά από το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό.

Σε περιπτώσεις ασθενών που λόγω της κατάστασής τους αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικούς/ές νοσοκόμους/μες.

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Προϊσταμένη του Τμήματος για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στις περιπτώσεις όπου κατά την κρίση του Δ/ντή του Τμήματος Νοσηλείας είναι απαραίτητη η παραμονή συνοδού, για το μεν συγγενικό του ασθενούς πρόσωπο θα δίνεται άδεια υπογεγραμμένη από τον θεράποντα ιατρό ή την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος, για πρόσωπο δε που ασχολείται κατ’ οίκον με τη φροντίδα του ασθενούς υποχρεούται να δηλώσει στην Προϊσταμένη του Τμήματος το ΑΜΚΑ του, το ΑΜΚΑ του εργοδότη & να προσκομίσει αντίγραφο του εργόσημου για τον τελευταίο πλήρη μήνα απασχόλησής του.

Χρήσιμες πληροφορίες θα δίνονται και από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όλο το 24ωρο:
213 – 20.86.271, 213 – 20.86.272, 213 – 20.86.273.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο