ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000
Ημ/νία Τίτλος Διαβούλευσης Παραρτήματα Επικοινωνία Παρατηρήσεις Προμηθευτών
13/02/2024 Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια χειρουργικών και ιατρικών γαντιών Τεχνικές προδιαγραφές prom6@kat-hosp.gr
02/06/2023 Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού νοσοκομειακά είδη από χαρτί.

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια μολυσματικών κυτίων.

prom1@kat-hosp.gr
30/11/2020 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ραμμάτων. Τεχνικές προδιαγραφές prom11@kat-hosp.gr μέχρι 15/12/2020
19/10/2020 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια έξι (6) προβολέων για το χειρουργειο του 2ου ορόφου. Τεχνικές προδιαγραφές prom11@kat-hosp.gr μέχρι 03/11/2020 Rontis Hellas Α.Ε.Β.Ε.
PAPAPOSTOLOU Α.Ε.
Medic plan
Draeger Hellas Α.Ε.
AIMED Co
biosence
SANTAIR Α.Ε.
24/06/2019 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια δημοόαιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια “καθετήρες” με συνολική πίστωση 317.448,50€ με ΦΠΑ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου prom10@kat-hosp.gr μέχρι 08/07/2019 12:00μμ

EDWARDS LIFESCIENCES HELLAS

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΙΝΕΞ ΑΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

TELEFLEX MEDICAL HELLAS

27/03/2019 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεσσάρων αναπνευστήρων για το ΤΕΠ με πίστωση 90.000,00€ με ΦΠΑ prom11@kat-hosp.gr μέχρι 12/04/2019 Παρατηρήσεις εταιρείας PAPAPOSTOLOU

ΠΝΟΗ Α.Ε.

DRAEGER HELLAS Α.Ε.

02/07/2018 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δέκα αντλιών – αεροστρωμάτων για τις ΜΕΘ Α και Β prom11@kat-hosp.gr μέχρι 18/07/2018 ΑΡΘΡΩΣΙΣ
Cortessis Medical
EnaMed Τεχνικές Προδιαγραφές 1
EnaMed Τεχνικές Προδιαγραφές 2
27/04/2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. prom10@kat-hosp.gr μέχρι 14/05/2018  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

MEDICAL_SYSTEMS

19/09/2017 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξηραντή προσροφητικού τύπου. prom11@kat-hosp.gr μέχρι 25/09/2017
31/07/2017 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξηραντή προσροφητικού τύπου. prom10@kat-hosp.gr μέχρι 04/08/2017
28/04/2017 Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ενός συτήματος HACCP prom3@kat-hosp.gr
15/04/2016 Β φάση διαβούλευσης του πρακτικού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του τακτικού διαγωνισμού “ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ”. Πρακτικό επιτροπής

Τεχνικές προδιαγραφές

prom6@kat-hosp.gr μέχρι 21/04/2016
12/05/2016 Ανάρτηση σε πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τον διεθνή διαγωνισμό του ΠΠΥΥ 2014 “Εργαστηριακές Εξετάσεις”. prom12@kat-hosp.gr μέχρι 20/05/2016
24/11/2016 Ανάρτηση πρακτικού τελικών τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια μη επεμβατικών συστημάτων ψύξης Hypocarbon. prom6@kat-hosp.gr μέχρι 02/12/2016
03/04/2015 Τεχνικές προδιαγραφές Υπηρεσίας ραντεβού Νοσοκομείου” prom5@kat-hosp.gr μέχρι 03/04/2015
29/06/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.” prom5@kat-hosp.gr
29/06/2015 Δημόσια διαβούλευση (β φάση) επί των τεχνικών προδιαγραφών αναπνευστήρα Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών,όπως κατατέθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας,κατόπιν προφορικής εντολής του Διοικητή.Υποβολή παρατηρήσεων μέχρι την Παρασκευή 03-07-2015,ώρα 13:00,στο prom3@kat-hosp.gr” prom3@kat-hosp.gr
27/07/2015 Τεχνικές προδιαγραφές δημιουργίας ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (διαχείρησης διαδικασιών πρωτοκόλλησης και διεκπαιρέωσης ηλεκτρονικών και ψηφιακών εγγράφων) και ψηφιακών υπογραφών.” library2@kat-hosp.gr prom5@kat-hosp.gr στο library2@kat-hosp.gr μέχρι 07/08/2015
και κοινοποίηση στο prom5@kat-hosp.gr
29/07/2015 Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών βρογχοσκοπίου για τις ανάγκες της Β ΜΕΘ,σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 32/16-07-2015,θέμα 4.” prom3@kat-hosp.gr μέχρι 06/08/2015 ώρα,13:00
04/08/2015 Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών αναισθησιολογικού μηχανήματος με μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών,σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ/02-04-2015,θέμα 9.” prom3@kat-hosp.gr μέχρι 11/09/2015,ώρα 13:00
24/09/2015 Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών ασκών αίματος και φίλτρων, σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 38/14-09-2015, θέμα 18.ΩΝ 2015 Τεχνικές προδιαγραφες

Εργαστηριακά Φίλτρα

prom2@kat-hosp.gr μέχρι 09/10/2015,ώρα 13:00
07/12/2015 Β φάση δημόσιας διαβούλεσης επί των τεχνικών προδιαγραφών αναίσθησιολογικού μηχανήματος με monitor παρακολούθησης ζωτικών λειτουργειών,σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 16/02-04-2015,θεμα 9. prom3@kat-hosp.gr μέχρι 14/12/2015,ώρα 13:00
06/03/2014 Αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών prom4@kat-hosp.gr μέχρι 09/03/2014
18/03/2014 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Αναπνευστήρων (ΠΠΥΥ 2012) prom3@kat-hosp.gr μέχρι 26/03/2014
14/04/2014 Τελική διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Ιατρικών Εξοπλισμών prom3@kat-hosp.gr μέχρι 16/04/2014
28/04/2014 Β’ φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ prom12@kat-hosp.gr μέχρι 02/05/2014
28/04/2014 Β’ φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ prom3@kat-hosp.gr μέχρι 02/05/2014
28/04/2014 Β’ φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (συμπληρωματικό-αφορούν ΕΚΑ) prom12@kat-hosp.gr μέχρι 02/05/2014
28/04/2014 Β’ φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ prom3@kat-hosp.gr μέχρι 02/05/2014
28/04/2014 Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ prom2@kat-hosp.gr μέχρι 02/05/2014
05/05/2014 Β’ φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ prom2@kat-hosp.gr μέχρι 08/05/2014
05/05/2014 Β’ φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ prom3@kat-hosp.gr μέχρι 08/05/2014
12/05/2014 Β’ φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ» prom12@kat-hosp.gr μέχρι 16/05/2014
21/05/2014 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό «ΕΝΤΥΠΑ» prom12@kat-hosp.gr μέχρι 28/05/2014
21/05/2014 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό «ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» prom12@kat-hosp.gr μέχρι 28/05/2014
10/06/2014 Προδιαγραφές Ασκών (1)
Προδιαγραφές Ασκών (2)
prom2@kat-hosp.gr για 5 ημέρες
31/07/2014 Δημόσια διαβούλευση επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών σίτισης prom3@kat-hosp.gr μέχρι 07/08/2014
31/07/2014 Tεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ prom3@kat-hosp.gr μέχρι 02/10/2014
31/07/2014 Τροποποίηση Tεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ prom3@kat-hosp.gr μέχρι 02/10/2014
03/10/2014 Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών αναπνευστήρα Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, όπως κατατέθηκαν με το 13021/02-10-2014 έγγραφο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, κατόπιν προφορικής εντολής του Διοικητή prom3@kat-hosp.gr μέχρι 10/10/2014 ώρα 13.00
29/10/2014 Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των Χώρων του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ prom4@kat-hosp.gr μέχρι 07/11/2014
28/11/2014 Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τον δημόσιο τακτικό διαγωνισμό “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (PACS)” prom12@kat-hosp.gr μέχρι 05/12/2014
11/12/2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο