ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Ημ/νία Ανακοίνωση Υποβολής Προσφοράς Επικοινωνία
13/02/2014 Ανακοίνωση – Έρευνα Αγοράς prom4@kat-hosp.gr