ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βοηθών Νοσηλευτών Τραυματολογίας ( Δ.Ι.Ε.Κ )

Με το υπ΄αρ 580/1969 Βασιλικό Διάταγμα έγινε η  ίδρυση της ΣΧΟΛΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ¨ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ «ΠΑΥΛΟΣ»

Με το υπ΄αρ 664/1972 Βασιλικό Διάταγμα εγκρίθηκε ο οργανισμός της ΣΧΟΛΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «¨ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨«, με μονοετές πρόγραμμα φοίτησης.

Από το πρόγραμμα αυτό αποφοίτησαν 328 μαθήτριες.

 

Με την Υπουργική Απόφαση Αρ. Φύλλου 303/24.3.1980 μετατρέπεται η Σχόλη Βοηθών Νοσοκόμων σε ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) με διετές πρόγραμμα φοίτησης.

Από το πρόγραμμα αυτό αποφοίτησαν 670 μαθητές και μαθήτριες.

 

Με την Υπουργική Απόφαση Αρ. Φύλλου 986/9.8.2000 μετατρέπεται η Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή ( Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) διετούς φοίτησης, σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.

Από το πρόγραμμα αυτό αποφοίτησαν 168 μαθητές και μαθήτριες.

Οι απόφοιτοι μετά από ενός έτους πρακτική άσκηση, αποκτούν Άδεια άσκησης επαγγέλματος, βαθμίδας  Δ.Ε ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.

 

Με την Υπουργική Απόφαση Αρ. Φύλλου 676/30.4.2007 μετατρέπεται το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Τ.Ε.Ε Α΄ Κύκλου Σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ( ΕΠΑ.Σ ), διετούς φοίτησης.

 

Στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» – ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ιδρύθηκε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βοηθών Νοσηλευτών Τραυματολογίας (Δ.Ι.Ε.Κ ), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Γ4α/ΓΠ12972 του Αν. Υπουργού Υγείας, ΦΕΚ 1038/ Β΄/03/06/2015
(Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης).

 

Γραμματεία Α. Μουτάφη
Tηλ 213 2086212
FΑΧ 213 2086342
Email sxoli@kat-hosp.gr

A A A

Τηλέφωνο για Ραντεβού
213 - 20.86.100
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ