ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Κλινική Χεριού – Μικροχειρουργική Άνω Άκρου

Ιατροί

Παναγιώτα Αρεταίου, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

Φίλιππος Γιαννούλης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Εμμανουήλ Φανδρίδης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Παναγιώτης Κανέλλος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.

Βασιλική Τσιαμπά, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ.

Ιωάννης Αϋφαντής, Επικουρικός

Σοφία Συγγούνα, Επικουρικός

 

Γραμματεία

Τηλ. 213 20 86 374
E – mail: microsec@kat-hosp.gr

 

Αντικείμενο

Η Κλινική Χεριού – Μικροχειρουργική Άνω Άκρου του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, βρίσκεται στον 3ο όροφο του Κτιρίου Ηρώων Πολυτεχνείου.

Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1986 σαν ανεξάρτητη μονάδα ασχολούμενη αποκλειστικά με το αντικείμενο της χειρουργικής του άνω άκρου. Ο πρώτος και ιστορικός Διευθυντής της Κλινικής ήταν ο κος Δαούτης Νικόλαος και η Κλινική εξυπηρετεί στο αντικείμενό της όλη την Ελλάδα με καθημερινή 24ωρη εφημερία. Η Κλινική εδράζεται στην Πτέρυγα Ηρώων Πολυτεχνείου στον 2ο όροφο. Η Κλινική σαν μοναδική στην Ελληνική Επικράτεια έχει μεγάλο αριθμό χειρουργικών πράξεων που παραπέμπονται από όλα τα Νοσοκομεία της Ελλάδος. Ο αριθμός των χειρουργικών πράξεων που εκτελούνται στην Κλινική υπερβαίνει τις 4.000. Ως ανεφέρθη η ειδίκευση του Τμήματος είναι η αντιμετώπιση παθήσεων και τραυμάτων του άνω άκρου. Στην αντιμετώπιση περιλαμβάνονται μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις όπως χειρουργική βραχιovίoυ πλέγματος, επανασυγκολλήσεις και μεταφορά αγγειουμένων ιστών.

Το επιστημονικό έργο του Τμήματος συνίσταται α) σε εκμάθηση της Μικροχειρουργικής τεχνικής σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα με τρία σεμινάρια τρίμηνης διάρκειας το έτος. Εκπαιδεύει στο αντικείμενο της Χειρουργικής του άνω άκρου -Μικροχειρουργική έξι ειδικευόμενους για έξι μήνες. Ταυτόχρονα η Κλινική κάνει καθημερινά θεωρητικά ωριαία μαθήματα στους γιατρούς τόσο ειδικευόμενους όσο και ειδικευμένους στο αντικείμενό της. Παράλληλα οι γιατροί της σαν γνώστες του αντικειμένου καλούνται από συνάδελφους τόσο Πανεπιστημιακών όσο και Κλινικών του ΕΣΥ για επιμόρφωση σε διάφορα σεμινάρια. Επίσης συμμετέχει ενεργέστατα στο αντικείμενό της στην εκπαίδευση των γιατρών που εκπαιδεύονται από το Κολέγιο των Ελλήνων Ορθοπεδικών.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο