ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 6ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 5ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 4ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 3ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 2ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 1ος 2017

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 9ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 8ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 7ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 6ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 5ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 4ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 3ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 2ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 1ος 2016

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 10ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 9ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 8ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 7ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 6ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 5ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 4ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 3ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 2ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 1ος 2015

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 12ος 2014

ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π-Υ 11ος 2014

A A A

Τηλέφωνο για Ραντεβού
213 - 20.86.100
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ