ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Τακτικά Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία

Βάσει της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης Α3 (γ) /ΓΠ/οικ.23754 (Φ.Ε.Κ. 490/1.4.2015, τ. Β’) η επίσκεψη στα Τακτικά Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία η επίσκεψη είναι δωρεάν. Σε αυτήν δεν συμπεριλαμβάνονται ιατρικές πράξεις (αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες κ.λ.π.) οι οποίες χρεώνονται χωριστά. Υπάρχουν συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες καλύπτουν την κλινική εξέταση & το σύνολο σχεδόν των ιατρικών πράξεων.

Ο αριθμός των ασθενών που μπορεί να εξεταστούν ανά ιατρείο είναι αυστηρά καθορισμένος και οι ασθενείς πρέπει να προσέρχονται για εξέταση μόνο κατόπιν ραντεβού. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι ασθενείς εξετάζονται μόνο με σχετικό παραπεμπτικό από τον υπεύθυνο Επιμελητή του κάθε ιατρείου.

Για τα πρωϊνά ραντεβού καλέστε καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στο 213 – 20.86.100 & ώρες 08.00 π.μ. – 20.00 μ.μ. Επιπλέον, για να κλείσετε ραντεβού στο Εργαστήριο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας (DEXA) μπορείτε να καλέσετε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 213 – 20.86.659 & ώρες 08.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αιματολογικό

Ιατρείο

09.00 – 13.30 09.00 – 13.30 09.00 – 13.30 09.00 – 13.30 09.00 – 13.30
Αιμοληψίες 08.30 – 13.30 08.30 – 10.30 08.30 – 10.30
Γναθοχειρουργικό

Ιατρείο

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Δερματολογικό

Ιατρείο

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Διαβητολογικό

Ιατρείο

08.30 – 11.30
Ηλεκτρομυογράφος 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00
Ιατρείο Α’ Γενικής Χειρουργικής Κλινικής 11.00 – 12.00 11.00 – 13.00 09.00 – 10.00
Ιατρείο

Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο Αγγειοχειρουργικής Κλινικής 11.00 – 13.00 11.00 – 13.00
Ιατρείο

Αθλητικών Κακώσεων

08.00 – 11.00 08.00 – 11.00
Ιατρείο Β’ Γενικής Χειρουργικής Κλινικής 12.00 – 13.00 09.00 – 10.00  10.00 – 11.00
Ιατρείο

Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο Βελονισμού 10.00 – 11.30
Ιατρείο Βρογχοσκόπησης 11.00 – 13.00
Ιατρείο

Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο

Δ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο Διατροφής 

& Οστεοπόρωσης

10.30 – 12.30

(1η εβδομάδα

το μήνα)

Ιατρείο

Ε’ Ορθοπαιδικής Κλινικής

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 08.00 – 11.00
Ιατρείο Κλινικής Χεριού – Μικροχειρουργική

Άνω Άκρου

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο

Οστεοπόρωσης

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ουρολογικό

Ιατρείο

11.00 – 14.00 11.00 – 14.00
Ιατρείο Γ’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο

Κλινικής

Πλαστικής Χειρουργικής

11.00 – 14.00 11.00 – 14.00 11.00 – 14.00
Ιατρείο Αξιολόγησης

& Θεραπείας του Πόνου

09.00 – 13.00
Ιατρείο

Σκολίωσης

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο

ΣΤ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο

Υπέρτασης – Λιπιδίων

08.00 – 14.00
Ιατρείο Κλινικής Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης 11.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο Κλινικής Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης – Σπαστικότητα 09.00 – 11.00
Ιατρείο

Ώμου

09.00 – 13.00 09.00 – 13.00
Καρδιολογικό

Ιατρείο

09.00 – 13.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Λιπιδαιμικό

Ιατρείο

09.00 – 14.00
Νευρολογικό

Ιατρείο

08.00 – 11.00 08.00 – 14.00
Ιατρείο Νευροχειρουργικής Κλινικής 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00
Οδοντιατρικό 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Παθολογικό

Ιατρείο

09.00 – 11.00 09.00 – 11.00
Παιδιατρικό

Ιατρείο

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Παιδιατρικό Ιατρείο Άσθματος & Αλλεργιών 08.00 – 14.00
Παιδοορθοπαιδικό

Ιατρείο

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Παιδοορθοπαιδικό

Υπερηχογράφημα Ισχίων Νεογνών

10.00 – 12.00
Πνευμονολογικό

Ιατρείο

10.00 – 13.00
Ρευματολογικό

Ιατρείο

09.00 – 11.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00
Συμβουλευτικός Σταθμός Διατροφής 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00
Ψυχολόγοι Θεόδωρος Αγγελόπουλος 09.00 – 13.00
Ουρανία Τσουρίδου 11.00 – 13.00

A A A

Τηλέφωνο για Ραντεβού
213 - 20.86.100
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ