ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Ιατρική Υπηρεσία

Το Νοσοκομείο ΚΑΤ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Ιατρικού,  Νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, έχει οργανώσει ένα σύνολο προγραμμάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα των διαφόρων Ιατρικών τμημάτων.

Επιμέλεια Επιτροπή Εκπαίδευσης ΓΝΑ Κ.Α.Τ.

A A A

Τηλέφωνο για Ραντεβού
213 2086100 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ ΕΞ. Ι.) 213 2086200 (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ Ι.)
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ