ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Επιτροπή Ν.Λ.

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων(Ε.Ν.Λ.) του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

 

Πρόεδρος: Μωυσής Λελέκης Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής,
Διευθυντής Παθολογικού Τομέα
Αντιπρόεδρος: Σοφία Τσιπλάκου Διευθύντρια Βιοπαθολογίας
Μέλη:
Παναγιώτα Ανδρούτσου Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
Γεώργιος Μαχαιράς Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Αθανάσιος Αντωνόπουλος Διευθυντής Α’ Χειρουργικού Τομέα
Πέτρος Παναγιώτου Διευθυντής Β’ Χειρουργικού Τομέα
Ηλίας Παύλου Διευθυντής Α’ Μ.Ε.Θ.
Ιωάννης Αλαμάνος Διευθυντής Β’ Μ.Ε.Θ. – Τ.Ε.Π.
Ιωάννης Παρασκευόπουλος Διευθυντής Α’ Γενικής Χειρουργικής Κλινικής
Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου – Λύτρα Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Αναστασία Αποστολοπούλου Διευθύντρια Φαρμακείου
Παναγιώτης Μουζακίτης Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
Χαριτωμένη Μαστρογιάννη Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Υπεύθυνη του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγεία
Κωνσταντινιά Παχή Υγιεινολόγος
Κωνσταντίνα Καφαντόγια Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων

Το έργο της Ε.Ν.Λ. έχει ως εξής:

Έλεγχος και εποπτεία:

 • της τήρησης των κανόνων Υγιεινής και Καθαριότητας του Νοσοκομείου.
 • της τήρησης των κανόνων αποστείρωσης, απολύμανσης και αντισηψίας.
 • της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών.
 • της τήρησης των κανόνων υγιεινής των τροφίμων.
 • της καταγραφής και παρακολούθησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Επίσης, η Ε.Ν.Λ.:

 1. Επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση επιδημίας, ενδονοσοκομειακής λοίμωξης, ή κρούσματος λοιμώδους νοσήματος.
 2. Είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση και μεριμνά για την εκπαίδευση όλου του Υγειονομικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 3. Είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση, τη συλλογή, τον έλεγχο και την αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλουμένων λοιμωδών νοσημάτων.
 4. Συντονίζει τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν τη HIV λοίμωξη.
 5. Επιτηρεί την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο.

 

 • Η Ε.Ν.Λ.  του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και εκτάκτως, σχετικά με οποιαδήποτε θέματα άπτονται των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

 • Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Κέντρου Υποστήριξης Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Κ.Υ.Ε.Ν.Λ.) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου.

 • Συνεργάζεται με το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) και συμμετέχει στις δραστηριότητές του.

 

Πληροφορίες : Κωνσταντίνα Καφαντόγια

Τηλ. 213 – 20.86.238, 213 – 20.86.058
Fax: 213 – 20.86.663
E-mail: nloimoxeis@hotmail.com

Χρήσιμες ιστοσελίδες:

Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων: www.keelpno.gr.

European Center for Disease Prevention & Control: https://ecdc.europa.eu/en

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
14500
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ