ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας

Σπυρίδων Πνευματικός