ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Θεανώ Τσόγκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη.

 

Τηλ. 213 – 20.86.388

 

E – mail: physiotherapynurse-kat@0306.syzefxis.gov.gr.

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού είναι η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Παρασκευαστών, Τεχνολόγων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας, Χειριστών Ιατρικών οργάνων, σε ότι αφορά στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση συναφών με το αντικείμενο της κάθε ειδικότητας πράξεων. Το προσωπικό του Παραϊατρικού Τμήματος δραστηριοποιείται στα ακόλουθα επιμέρους Τμήματα:

  • Φυσικοθεραπεία.
  • Εργοθεραπεία.
  • Αιματολογικό.
  • Αιμοδοσία.
  • Βιοχημικό.
  • Μικροβιολογικό.
  • Παθολογοανατομικό – Κυτταρολογικό.
  • Ακτινολογικό.

A A A

Τηλέφωνο για Ραντεβού
213 2086100 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ ΕΞ. Ι.) 213 2086200 (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ Ι.)
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ