ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Κυτταρολογικό Εργαστήριο

Ευτυχία Γιαλαμά, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Κυτταρολόγος

 

Γραμματεία

213 – 20.86.771
E – mail: cytology@kat-hosp.gr.

 

Αντικείμενο

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, βρίσκεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου Ηρώων Πολυτεχνείου.

Διενεργεί εξετάσεις όπως Test ΠΑΠ, κυτταρολογικές εξετάσεις υγρών σωματικών κοιλοτήτων (πλευριτικών, ασκητικών, περικαρδιακών, ούρων κλπ), ΕΝΥ, παρακεντήσεις με λεπτή βελόνα υπό καθοδήγηση αξονικού τομογράφου ή υπερηχογράφου, οστικών αλλοιώσεων, όγκων μαλακών μορίων, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος, νεφρών, γεννητικών οργάνων, θυρεοειδούς αδένα, σιελογόνων αδένων, λεμφαδένων, υλικά βρογχοσκοπήσεων κοκ. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι πλέον εξειδικευμένες τεχνικές ανοσοιστοχημείας σε επιχρίσματα και σε cell blocks.

A A A

Τηλέφωνο για Ραντεβού
213 2086100 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ ΕΞ. Ι.) 213 2086200 (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ Ι.)
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ