ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Ιατρική Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης – Επαγγελματίας Πληροφοριών Υγείας
Ε. ΛΑΠΠΑ Phd, MScEcon
τηλ. 213 2086398, 213 2086083
fax  213 2086773
email: library2@kat-hosp.gr

Γραφείο Εξυπηρέτησης Αναγνωστών
email: library1@kat-hosp.gr

Επιτροπή Βιβλιοθήκης  ορίσθηκε βάσει την 170/11-06-2012 εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου προς ΔΣ του νοσοκομείου :  

Πρόεδρος:

Ε. Λάππα, Pdh, MScEcon Προϊσταμένη Ιατρικής Βιβλιοθήκης

Μέλη :

Αχ. Μπούντης Δ/ντης ΣΣ ( 213 2086 666)
Αν. Τιλεντζόγλου Επιμ.Α’ Ορθ Κλιν.( 213 2086 439)
Γ. Κυρατζής Δ/ντής ΓΧ( 213 2086 380)
Ελ. Μαρκέτου – Κουτρούμπα Βιολόγος Βιοχημικού( 213 2086 208)
Γρ. Βουλαλάς Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργικής ( 213 2086 243)
Αγγ. Μπουζάρου Ειδ. Καρδιολογικής Κλ. ( 213 2086 312)

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓNA ΚΑΤ – EKA
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΝΙΚΗΣ, 2
14561- ΚΗΦΙΣΙΑ

A A A

Τηλέφωνο για Ραντεβού
213 - 20.86.100
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ