ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Α’ Γενική Χειρουργική Κλινική

Ιατροί

Ελευθέριος Φωτίου, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Προϊστάμενος Α’ Γενικής Χειρουργικής Κλινικής

Γεώργιος Γκαραβέλλας Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.

Δημήτριος Χαντζής, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.

Σπυρίδων Καλογεράκης, Επικουρικός

Πέτρος – Ιωάννης Κατραλής, Επικουρικός

 

Γραμματεία

Τηλ, & Fax. 213 – 20.85.570
E – mail: agensec@kat-hosp.gr

 

Ιστορικά & άλλα στοιχεία

Η Α’ Γενική Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, βρίσκεται στον 3ο όροφος στη Νέα Πτέρυγα. Ιδρύθηκε το 1963 με πρώτο Διευθυντή και ιδρυτή τον κ. Βασίλειο Αξενίδη (1963 – 1985) κατά την προσπάθεια μετατροπής του Κέντρου Αποκαταστάσεως Τραυματιών (Κ.Α.Τ.) σε οργανωμένο πλέον και σύγχρονο τραυματιολογικό κέντρο. Κατοπινοί επιμελητές και άξιοι δάσκαλοι μαζί με τον κ. Αξενίδη ήταν ο κ. Αναστάσιος Ιωαννίδης, ο κ. Γεώργιος Βέλμαχος και ο κ. Γεώργιος Αργυρόπουλος. Το 1985 με την εφαρμογή του Ε.Σ.Υ., δημιουργήθηκε και Β’ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής (η σημερινή Β’ Γενική Χειρουργική Κλινική) για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του νοσοκομείου και στα πλαίσια αλλαγής της μορφής του προς Γενικό αλλά με τραυματιολογική εξειδίκευση νοσοκομείο και με πρώτο Διευθυντή τον κ. Λεωνίδα Παπασταματίου. Επόμενοι Διευθυντές του Α΄ τμήματος ήταν:

 • 18/11/1985 – 31/12/1992: Δημήτριος Ξανθάκης.
 • 1/1/1993 – 9/3/1998: Αναστάσιος Ιωαννίδης.
 • 1/4/1998 – Απρίλιος 2000: Αναπληρωτής Διεθυντής κ. Σπύρος Σαμοϊλης.
 • 1/7/2000 – 31/12/2008: Αναπληρωτής Διεθυντής κ. Γεώργιος Παπαδάκης.
 • 1/1/2009 – 31/12/2021: Διευθυντής κ. Ιωάννης Παρασκευόπουλος.
 • 1/1/2022 – μέχρι & σήμερα: Διευθυντής κ. Ελευθέριος Φωτίου.

Εφημερεύει εναλλάξ με την Β’ Γενική Χειρουργική Κλινική (κάθε Κλινική ανά 8 ημέρες) βάσει του προγράμματος γενικών εφημεριών του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας όμως του Νοσοκομείου ως του κατ’ εξοχήν Τραυματολογικού Κέντρου Αναφοράς στον Ελληνικό χώρο, οι ιατροί της Κλινικής καλούνται επίσης συχνότατα, ανεξάρτητα είδους εφημερίας – γενικής ή μερικής – να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα συνυπάρχοντα χειρουργικά προβλήματα σε πολυτραυματίες. Η ύπαρξη δε 17 συνολικά Κλινικών άλλλων χειρουργικών ειδικοτήτων, καθώς και 3 Μ.Ε.Θ. προσφέρει πλείστες όσες περιπτώσεις ασθενών με οξέα προβλήματα Χειρουργικής Παθολογίας που χρήζουν άμεσης διαγνωστικής προσέγγισης και χειρουργικής αντιμετώπισης.

Η Α’ Γενική Χειρουργική Κλινική, διαθέτει 20 κλίνες Γ’ θέσεως (2 θαλάμους 8 κλινών, 1 θάλαμο 3 κλινών και 1 θάλαμο 1 κλίνης) στον 3ο όροφο Νέας Πτέρυγας και 1 θάλαμο 2 κλινών ΒΑ θέσεως στον ριζικά ανακαινισμένο 6ο όροφο του νοσοκομείου. Ο αριθμός των κλινών κατά τον οργανισμό είναι 24.

 

Λαπαροενδοσκοπική Μονάδα

Από το 1992 λειτουργεί στο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Λαπαροενδοσκοπική Μονάδα, η οποία δημιουργήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου μετά από πρόταση της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου. Είναι υπό την άμεση και ολοκληρωτική εποπτεία της Α’ Γενικής Χειρουργικής Κλινικής.

Κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά πάνω από

6.000 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις όπως: Διαγνωστικές λαπαροσκοπήσεις τραύματος και χειρουργικής παθολογίας, – βασικές και προηγμένες – επεμβάσεις (όπως χολοκυστεκτομή, σκωληκοειδεκτομή, αφαίρεση κύστεων και όγκων ωοθηκών) κ.α. Η

εμπειρία αυτή συμπληρώθηκε επωφελώς και αποφασιστικά με συνεχή θεωρητική και πρακτική ενημέρωση σε κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού του ιατρικού δυναμικού της μονάδας. Η δραστηριότητα αυτή εκφράστηκε με πολλές ανακοινώσεις σε διάφορα συνέδρια – πανελλήνια κα διεθνή – και με οργάνωση προσυνεδριακών φροντιστηρίων / σεμιναρίων προηγμένων λαπαροσκοπικών τεχνικών. Τέλος, στο τελικό στάδιο ευρίσκεται η οργάνωση και ο εξοπλισμός χώρου ενδοσκοπήσεων του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού συστήματος (γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος και του νοσοκομείου δεδομένου ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν διαθέτει το νοσοκομείο γαστρεντερολογικό τμήμα. Θα διευθύνεται και

θα λειτουργεί από το Α΄ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής και με το κατάλληλο νοσηλευτικό προσωπικό.

 

Κλινική & Χειρουργική δραστηριότητα

Αντιμετωπίζεται ετησίως μεγάλος αριθμός ασθενών αφενός μεν με γενικά χειρουργικά προβλήματα – οξέα και χρόνια – αφετέρου δε με σοβαρές κακώσεις των ενδοκοιλιακών οργάνων κατόπιν ατυχημάτων οιασδήποτε αιτιολογίας. Οι πραγματοποιούμενες επεμβάσεις περιλαμβάνουν καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση όπως τραχήλου, ενδοκοιλιακών και εξωπεριτοναϊκών οργάνων, παθήσεις μαλακών μορίων κλπ., ανοικτά ή λαπαροσκοπικά. Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει: συστηματική/λεπτομερή ανάλυση των υπαρχόντων περιστατικών με ταυτόχρονη διεξοδική συζήτηση (από τους ειδικευμένους ιατρούς) των διαφόρων προβλημάτων που αναφύονται – διαγνωστικών ή θεραπευτικών – προς εμπέδωση από τους ειδικευόμενους της μεθοδολογίας και των βασικών αρχών της Γενικής Χειρουργικής και επίσκεψη στους θαλάμους των ασθενών από το σύνολο του ιατρικού δυναμικού του Τμήματος.

Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος λειτουργούν κάθε Δευτέρα (11.00 – 12.00), Τετάρτη (11.00 – 13.00) και Παρασκευή (9.00 – 10.00), προγραμματισμένες επεμβάσεις γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, ενώ ανά 2 εβδομάδες υπάρχει διαθέσιμη και τρίτη χειρουργική αίθουσα (εκτός βεβαίως από την περίοδο των εορτών / καλοκαιρινών αδειών). Κάθε Πέμπτη χειρουργούνται περιστατικά με μικρές επεμβάσεις στο χειρουργείο του ΤΕΠ.

Τα χρόνια περιστατικά που χρειάζονται επέμβαση καταχωρούνται στο βιβλίο προγραμματισμού επεμβάσεων του τμήματος και του γραφείου κινήσεως κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία εξετάσεως. Περιστατικά τα οποία λόγω της νόσου(όπως νεοπλάσματα) χρειάζονται γρηγορότερα επέμβαση, χειρουργούνται εκτός λίστας.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 • Ενδοκλινικά μαθήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Βάσει ετήσιου προγράμματος από το Διευθυντή, τους Επιμελητές και τους ειδικευόμενους. Τα μαθήματα γίνονται στο γραφείο των ιατρών της Κλινικής κάθε Πέμπτη 12.00 – 14.00 χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οπότε γίνονται κάθε δεύτερη Πέμπτη.
 • Βιβλιογραφική ενημέρωση από έγκυρα χειρουργικά περιοδικά την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα.
 • Συζήτηση περιστατικών με ιδιαίτερο κλινικό και διαγνωστικό ενδιαφέρον ανά δεύτερο μήνα.
 • Ανάπτυξη γενικών χειρουργικών θεμάτων στα πλαίσια ημερίδων, στρογγυλών τραπεζών και συμποσίων που γίνονται στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ή στα πλαίσια Πανελληνίων Συνεδρίων.
 • Μαθήματα στους φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Νοσοκομείου.
 • Συστηματική εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών – θεωρητική και πρακτική στο Χειρουργείο – στις χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης διαφόρων παθήσεων.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια πανελλήνια και διεθνή με προφορικές και ανηρτημένες ανακοινώσεις, και τέλος
 • Δημοσιεύσεις εργασιών σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.
Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο